Kursy SESA

Shape Image One
Shape Image One

PODSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO – to cykl kursów podstawowych, których celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego osoby zewangelizowanej, która przez przyjście do Jezusa Zbawiciela staje się coraz bardziej Uczniem i poznając Jezusa chce o nim świadczyć wobec braci.


3 dni

Kurs NOWE ŻYCIE 07-09.06.24 Lublin

Kurs ten jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego...

Zapisz się
3 dni

Kurs NOWE ŻYCIE 19-21.04.24 Warszawa

Kurs ten jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego...

5 dni

Kurs JAN 26-30.06.24 Kielce

Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga...

Zapisz się
3 dni

Kurs EMAUS 19-21.04.24 Lublin

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze...

3 dni

Kurs NOWE ŻYCIE 03-05.11.23 Lublin

Kurs ten jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego...

Kurs NOWE ŻYCIE

Kurs ten jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego...

Kurs EMAUS

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze...

Kurs JAN

Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga...

Kurs JEZUS W 4 EWANGELIACH

Jeżeli chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, to zapraszamy Cię na kurs Jezus w 4 Ewangeliach. Dzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka,...

Kurs HISTORIA ZBAWIENIA

Dzięki temu kursowi wyrobisz w sobie mentalność biblijną i poznasz plan zbawienia, jak ma Bóg dla świata i osobiście dla Ciebie. Zobaczysz, że biblijna historia zbawienia jest Twoją własną...

Kurs MOJŻESZ

Kurs MOJŻESZ to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi...

Kurs BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE

Celem tego kursu jest odkrycie drogi szczęścia, którą proponuje Jezus w Błogosławieństwach. Zobaczysz tu, że Jego obietnice zaczynają się na tym świecie i dopełniają się w...

PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA MISJI EWANGELIZACJI - to cykl kursów, których celem jest danie narzędzi do ewangelizacji. Kształtuje postawę kerygmatyczną, charyzmaty i wspólnotowość życia i świadectwa Ucznia. Ten etap formuje Ucznia zarówno wewnętrznie (duchowo) jak i intelektualnie oraz daje narzędzia do ewangelizacji.


Kurs PAWEŁ

To najważniejszy kurs w Szkole Nowej Ewangelizacji, który nazywany jest „kręgosłupem” ewangelizatora, ponieważ uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań,...

Kurs DYNAMIS

Kurs ten uczy co to znaczy ewangelizować w mocy Ducha Świętego. Dzięki niemu uczestnicy poznają, jak ważna jest rola Mocy z Wysoka podczas głoszenia Dobrej Nowiny oraz otwierają się na...

Kurs TYMOTEUSZ

Kurs Tymoteusz jest praktycznym warsztatem korzystania z Biblii podczas ewangelizacji. Dzięki niemu nauczysz się jak sprawnie korzystać z Pisma Świętego, rozumieć, czytać i zapamiętywać Jego...

Kurs SEKRET PAWŁA

Co sprawiło, że Apostoł, pomimo przeciwności, zniechęcenia i prześladowań tak skutecznie ewangelizował i odniósł ostatecznie wielki sukces apostolski? Jeśli chcesz posługiwać w Kościele...

Kurs APOLLOS

Jak głosić Jezusa i skutecznie przekazywać dzisiaj Dobrą Nowinę? Z konkretną odpowiedzią na to pytanie przychodzi Kurs „Apollos”. Uczestnicząc w tym kursie, znajdziesz odpowiedzi na...

Kurs DAMASZEK

Kurs ten jest o tzw. kerygmacie Pawła. Poznasz tutaj religijne tło (system religijny Izraela) i odkryjesz jakie zmiany wniosła Ewangelia łaski, której głosicielem stał się św. Paweł....

Kurs MARYJA – LIST CHRYSTUSA

Kurs ten ukazuje biblijne i kościelne fundamenty zdrowej pobożności maryjnej, przedstawiając Maryję w jej rozmaitych tytułach, jako m.in. uczennicę i misjonarkę Jezusa, niewiastę wiary, czy...

FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW - kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe Szkoły Ewangelizacji.


Kurs MARANATHA

Kurs ten jest studium Apokalipsy św. Jana, który pokazuje w jaki sposób, z nadzieją spoglądać na swoje życie z perspektywy eschatologii. Dzięki niemu w sercach uczestników pojawia się...

Kurs PIOTR

Kurs ten zajmuje się eklezjologią, czyli nauką o Kościele. Dzięki niemu poznasz biblijne fundamenty istnienia Kościoła, a także najważniejsze pisma Magisterium o miejscu i roli Kościoła w...

Kurs WPROWADZENIE DO BIBLI

Ten kurs – jak sama nazwa wskazuje – daje podstawowe narzędzie do zrozumienia biblijnej teologii. Poruszane są tu takie zagadnienia, jak natchnienie, gatunki literackie, język, okoliczności...

Kurs ŁUKASZ

Jest to kurs o apologetyce. Pokazuje jak dzisiaj bronić naszej wiary przed różnorakimi zarzutami i jak pokazywać wiarygodność i prawdę...

Kurs TEOLOGIA BIBLIJNA

Kurs ten pokazuje 7 najważniejszych tematów teologicznych Starego i Nowego...

Kurs RZEKA ŻYCIA

Kurs ten pokazuje jak w liturgii przeżywa się głoszone treści Ewangelii. Jest to kurs mistagogiczny, tzn. wprowadzający w misteria obecności Jezusa w sakramentach, roku liturgicznym, znakach i...

Kurs JETRO

Kursem, który zamyka ostatni etap formacji jest kurs o ekumenizmie. Autorzy pokazują tu, jak ważne jest dążenie ku jedności i umiejętność współpracy przy ewangelizacji z chrześcijanami...

FORMACJA DODATKOWA - proponowana jest osobom po ukończonym pierwszym etapie formacji. Jej celem jest pogłębienie i odnowienie postawy Ucznia Jezusa.


Kurs SIEDMIORO MŁODYCH

Kurs Siedmioro młodych w Ewangelii przeznaczony jest dla osób, które wzrastają we wspólnocie i już jakiś czas kroczą za Jezusem. Celem tego kursu jest stać się człowiekiem młodym duchowo,...