Regulamin

Shape Image One
Shape Image One

Szczęść Boże!

Celem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji jest głoszenie Dobrej Nowiny oraz formacja ewangelizatorów, którzy będą służyć Bogu i Kościołowi głosząc Ewangelię i formując kolejnych ewangelizatorów. PSNE współpracuje z licznymi parafiami w Polsce oraz Wspólnotami Kościelnymi służąc swoim doświadczeniem i programem formacyjnym. Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji prowadzi m.in. kursy online oraz kursy stacjonarne, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Platformy Kursowej dostępnej pod adresem www.snepallotyni.pl.

Cieszymy się, że jesteście z nami!

Poniżej znajduje się regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: [email protected]

Pozdrawiamy i życzymy owocnego czasu formacji!

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.snepallotyni.pl
 4. Platforma Kursowa– strona internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.snepallotyni.pl.
 5. Sprzedawca – Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji”, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa, NIP: 1133047515, REGON: 00623735800132
 6. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 7. Kurs Online – kursy, seminaria, rekolekcje oraz inne wydarzenia odbywające się w formie online, będące przedmiotem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 8. Kurs Stacjonarny – kursy, rekolekcje, seminaria oraz inne wydarzenia odbywające się w formie stacjonarnej, będące przedmiotem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 9. Produkt – rzecz ruchoma, dostępna na Platformie Kursowej, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 10. Karta Podarunkowa – kod promocyjny zmniejszający cenę Kursu Online lub Kursu Stacjonarnego w przypadku jego wykorzystania, przy składaniu zamówienia na Platformie Kursowej, którego wykorzystanie jest możliwe w częściach.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy Kursowej, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych, Kursów Online, Kursów Stacjonarnych, Produktów oraz Kart Podarunkowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Kursowej, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy Kursowej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Treści Cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z Treści Cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie Treści Cyfrowej na Platformie Kursowej.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie Kursowej.
 8. Wszystkie ceny podane na Platformie Kursowej są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy Kursowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na Platformie Kursowej prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia w przypadku Kursów Stacjonarnych, Produktów oraz Kart Podarunkowych możliwe jest bez konieczności posiadania konta na Platformie Kursowej. W przypadku złożenia zamówienia na Treści Cyfrowe oraz Kursy Online posiadanie konta na Platformie Kursowej jest wymagane celem uzyskania bezpośredniego dostępu do zamówionych treści.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto na Platformie Kursowej, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na Platformie Kursowej. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Platformie Kursowej. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta na Platformie Kursowej odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego na Platformie Kursowej. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Platformy Kursowej, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu. Usunięcie konta spowoduje brak dostępu do historii zamówień oraz brak dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych oraz Kursów Online.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnościach, nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub w panelu użytkownika w zakładce ustawienia. Kupujący może również zrezygnować z otrzymywania newslettera przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres [email protected].
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, Kursów Online, Kursów Stacjonarnych, Produktów oraz Kart Podarunkowych, zawierane za pośrednictwem Platformy Kursowej, zgodnie z określoną ceną na stronie Platformy Kursowej.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy Kursowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy Kursowej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy Kursowej.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy Kursowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Kursowej. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Platformy Kursowej oraz Treści Cyfrowe i Kursy Online sprzedawane za pośrednictwem Platformy Kursowej mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość w przypadku zamówienia Kursów Stacjonarnych, Produktów i Kart Podarunkowych oferowanych na Platformie Kursowej lub tylko jako zarejestrowany Klient w przypadku zamówienia Treści Cyfrowych oraz Kursów Online.
 2. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto na Platformie Kursowej. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego na Platformie Kursowej.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto na Platformie Kursowej, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Treści Cyfrowych, Kursów Online, Kursów Stacjonarnych, Produktów lub Kart Podarunkowych oferowanych na Platformie Kursowej. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (pola oznaczone gwiazdką). Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, Kursów Online, Kursów Stacjonarnych, Produktów lub Kart Podarunkowych oferowanych na Platformie Kursowej.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności, celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Platformy Kursowej z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 5 dni od zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez anulowanie zamówienia, jeśli wpłata nie zostanie dokonana przed upływem 5 dni od zawarcia umowy. O anulowaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego.
 4. Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
 5. W przypadku posiadania konta na Platformie Kursowej, Kupujący może sprawdzić aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się na Platformie Kursowej. W przypadku składania kolejnych zamówień, dane adresowe Kupującego są pobierane z ustawień jego konta. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych adresowych w ustawieniach konta użytkownika.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia, w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.
 7. W przypadku braku miejsc na Kurs Stacjonarny lub Kurs Online, Kupujący ma możliwość zapisania się na listę rezerwową. Zapisanie się na listę rezerwową odbywa się w podobny sposób jak przy składaniu zamówienia (§5, pkt 4), jednak nie stanowi ono zawarcia umowy i nie zobowiązuje Kupującego do płatności. Po kliknięciu przycisku finalizującego zapisanie się na listę rezerwową, Kupujący otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem i dalszą instrukcją. W przypadku zwolnienia się miejsca w danym Kursie Stacjonarnym lub Kursie Online, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o możliwości uczestniczenia w danym Kursie Stacjonarnym lub Kursie Online, wraz z instrukcją finalizacji zamówienia, prowadzącą do zawarcia umowy. W przypadku braku finalizacji umowy w terminie 1 dnia od otrzymania informacji o możliwości uczestniczenia w kursie, rezerwacja ulega anulowaniu.

§ 6

Płatność

 1. Jedyną dostępną opcją płatności na Platformie Kursowej jest płatność elektroniczna. W przypadku Kursów Stacjonarnych, drogą elektroniczną może odbywać się płatność całości lub jedynie płatność zaliczki, zgodnie z opisem Kursu Stacjonarnego.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny, realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 3. Dokument sprzedaży zostanie dostarczony Kupującemu w postaci e-paragonu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury w trakcie składania zamówienia, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia.

§ 7

Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe, następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zgłoszenia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania oraz uzyskania dostępu do zakupionych Treści Cyfrowych.
 2. W przypadku Kursów Online Kupujący ma dostęp do zamówionych treści poprzez założone konto użytkownika, a instrukcja uzyskania dostępu zostanie przesłana w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku Kursów Online, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Platformy Kursowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku Kursów Online, Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy Kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie korzystania z Platformy Kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
 6. Realizacja zamówienia obejmującego przeprowadzenie Kursu Stacjonarnego następuje poprzez zorganizowanie kursu w terminie, miejscu oraz zgodnie z opisem zawartym na Platformie Kursowej. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z udziału w Kursie Stacjonarnym przed jego rozpoczęciem, wpłacona zaliczka na poczet organizacji kursu stacjonarnego nie podlega zwrotowi. W przypadku zaś rezygnacji przez Kupującego z udziału w Kursie Stacjonarnym, który został opłacony w całości drogą elektroniczną, zwracana jest połowa wpłaconej kwoty, pod warunkiem, że Sprzedawca zostanie poinformowany przez Kupującego o rezygnacji z uczestnictwa na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Niestawienie się uczestnika w wyznaczonym czasie i miejscu kursu, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Kupującego z udziału w kursie.
 7. W przypadku Kursów Stacjonarnych, Kupujący otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email wiadomość z informacjami organizacyjnymi. Kupujący będzie miał również dostęp do tych samych informacji organizacyjnych na Platformie Kursowej, jeśli zdecyduje się na założenie konta.
 8. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty oferowane na Platformie Kursowej, następuje poprzez wysyłkę fizyczną na wskazany adres dostawy, zgodnie z wybraną formą doręczenia. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku wysyłek zagranicznych, czas realizacji, może ulec wydłużeniu i jest uzależniony od kraju dostawy. Kupujący zostanie poinformowany o statusie zamówienia w wiadomości email. Koszt dostawy ponosi Kupujący, zgodnie z cenami określonymi na Platformie Kursowej.
 9. Realizacja zamówienia obejmującego Kartę Podarunkową oferowaną na Platformie Kursowej następuje poprzez wysłanie na adres email wskazany na Karcie Podarunkowej wiadomości z unikalnym kodem, datą ważności oraz z określoną wartością do wykorzystania na Platformie Kursowej.
 10. W Przypadku Karty Podarunkowej, Kupujący otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.
 11. W przypadku zamówienia Kursów Online do realizacji których przewidziane zostały materiały dydaktyczne lub podręczniki formacyjne wskazane w opisie kursu na Platformie Kursowej, warunkiem dostarczenia ich przed rozpoczęciem kursu na wskazany w zamówieniu adres Kupującego, jest złożenie zamówienia na 5 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zamówienia kursu online w okresie krótszym niż 5 dni przed jego rozpoczęciem, Sprzedawca nie gwarantuje dostarczenia przed rozpoczęciem kursu przewidzianych do jego realizacji materiałów dydaktycznych lub podręczników formacyjnych.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Cyfrowych i Kursów Online, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w załączniku nr 1 tego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument, który otrzymał od Sprzedawcy produkty lub materiały dydaktyczne do kursu zobowiązany jest do ich zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, koszt przesyłki ponosi Konsument.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu przedmiot zamówienia wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli przedmiot zamówienia ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę przedmiotu zamówienia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści przesyłając na adres [email protected].
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w załączniku nr 2 tego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków finansowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.
 3. Przetwarzając dane korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, którymi są firmy zapewniające obsługę finansowo-księgową, informatyczną (np. wsparcie techniczne, hostingodawca, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego), prawną oraz dane udostępniane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującego przesyłki. W przypadku kupującego korzystającego z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w platformie kursowej, dane przekazywane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności (imoje, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach). Dane mogą być również udostępnione organom administracji publicznej.
 4. Przetwarzamy Twoje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu pozbawiamy dane cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby albo je usuwamy. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów finansowo-księgowych), realizacji umowy (np. udział w naszych kursach, posiadanie konta użytkownika), a także uzyskanych zgód (np. działalność promocyjna). Jeśli założysz u nas konto użytkownika dane będziemy przechowywać do czasu usunięcia konta. W przypadku braku aktywności przez okres 3 lat, będziemy wysyłali przypomnienia, że posiadasz u nas konto, a jeśli nadal nie będziesz logował się do konta, zostanie ono usunięte. Jeśli kupiłeś nasze produkty lub kursy, bez względu na posiadanie konta dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń. Działalność promocyjna będzie realizowana do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub wyrazisz sprzeciw.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Gdy dane będziemy przetwarzać na podstawie zgody, to zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę – zrealizować zamówienie i wziąć udział w kursach lub zapisać się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem polityka prywatności.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Treści Cyfrowych, Kursów Online, Kursów Stacjonarnych, Produktów oraz Kart Podarunkowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę Kursową zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na Platformie Kursowej bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 2.  W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022r.
 2. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

Nr 2: Formularz reklamacyjny

ARCHIWUM:

Brak archiwalnych wersji regulaminu