Polityka Prywatności

Shape Image One
Shape Image One

O NAS

Administratorem strony jest Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod adresem: ul. Skaryszewska 12, 03-902 Warszawa. Adres korespondencyjny: Ul. Bohaterów Monte Cassino 16A, 20-808 Lublin. Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez zakładkę kontakt.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.snepallotyni.pl. Dlatego pozyskujemy tylko niezbędne dane zapewniające sprawne i komfortowe korzystanie z naszego serwisu internetowego.

Jednym z kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób, których dane przetwarzamy. Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości). Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Przetwarzając dane korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, którymi są firmy zapewniające obsługę finansowo-księgową, informatyczną (np. wsparcie techniczne, hostingodawca, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego), prawną oraz dane udostępniane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki. W przypadku kupującego korzystającego z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą na platformie kursowej, dane przekazywane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności (imoje, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach). Dane mogą być również udostępnione organom administracji publicznej.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem twoich danych przysługującego Ci prawa do:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprostowania danych i usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • sprzeciwu;

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie Polityki prywatności (zob. więcej na temat przysługujących praw: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

 • wycofania zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres [email protected] lub poprzez zakładkę kontakt. Informacji udzielamy elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą na, którą się podajesz). W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych ze zgłoszonym żądaniem (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. zapewnienia rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

Zgodnie z RODO, informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonych celów (np. kontaktu z nami, realizowania zamówienia, sprzedaż produktów i kursów, obsługą konta użytkownika, organizowania i dokumentowania naszych kursów, otrzymywania informacji o promocjach i kursach).

Skąd pochodzą dane?

Dane osobowe pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od Ciebie. Możliwe jest, że dane będziemy pozyskiwać z innych źródeł na potrzeby weryfikacji podatkowej ze źródeł publicznie dostępnych (m.in. KRS / CEIDG / rejestry podatników publikowane przez organy administracji publicznej), na etapie zawierania i realizacji umowy. Gdy będziemy pozyskać dane z innego źródła zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany.

Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę , to pamiętaj, że:

 • zgoda jest zawsze dobrowolna;
 • zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe zob. powyżej);
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • po wycofaniu zgody dane nie będą już wykorzystywane zostaną usunięte lub zanonimizowane, co jednak nie wyklucza przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykazania, że oświadczenie o wycofaniu zgody zostało zarejestrowane i zrealizowane, co jest uzasadnionym interesem administratora danych związanych z obroną przed roszczeniami oraz zademonstrowaniem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. lit. f RODO tzw. uzasadniony interes administratora danych) – maksymalnie przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe, w tym dane do kontaktu. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych tj. informacji, które mogłyby by ujawnić: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych a także danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe przetwarzamy w celu budowania stałych relacji między nami (umożliwiając założenie stałego konta, wysyłanie informacji promocyjnych o nadchodzących kursach i aktualnościach, komunikacja z nami, prowadzenie social mediów), realizacji umów kupna-sprzedaży oraz w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków prawnych (np. rozliczenia pod względem finansowo-księgowym, obsługi reklamacji). Prowadząc działalność promocyjną staramy się dotrzeć do jak największego grona zainteresowanych, by zapewnić aktualne informacje o wydarzeniach organizowanych przez nas.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Okazjonalnie mogą być generowane statystki na podstawie logów. Ich podsumowanie nie zawiera informacji umożliwiających identyfikowanie osób.

Okresy przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu pozbawiamy dane cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby albo je usuwamy. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów finansowo-księgowych), realizacji umowy (np. udział w naszych kursach, posiadanie konta użytkownika), a także uzyskanych zgód (np. działalność promocyjna). Jeśli założysz u nas konto użytkownika dane będziemy przechowywać do czasu usunięcia konta. W przypadku braku aktywności przez okres 3 lat, będziemy wysyłali przypomnienia, że posiadasz u nas konto, a jeśli nadal nie będziesz logował się do konta, zostanie ono usunięte. Jeśli kupiłeś nasze produkty lub kursy, bez względu na posiadanie konta dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń. Działalność promocyjna będzie realizowana do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub wyrazisz sprzeciw.

Gromadzimy dane osobowe, które nam podajesz:

 • podczas zakładania konta (imię, nazwisko, telefon, nazwa użytkownika, adres e-mail, dodatkowo później możesz dodać zdjęcie profilowe/awatara),
 • gdy podajesz nam adres e-mail byśmy mogli wysyłać ci nasze informacje o aktualnościach, nadchodzących kursach stacjonarnych i online oraz innych działaniach promocyjnych,
 • dane związaną z rozliczeniem i dostarczeniem zakupionych produktów, kart podarunkowych czy zamówionych kursów (imię, nazwisko, nazwa firmy, dane dotyczące płatności, adres Kupującego, adres dostawy, numer telefonu byśmy mogli się z tobą skontaktować w razie szczegółów dostawy i problemów z dostarczeniem przez kuriera, adres e-mail by wysłać potwierdzenie zamówienia i fakturę), żebyśmy mogli lepiej dostosować kurs prosimy także o podanie: wieku i wspólnoty, do której należysz. Niektóre kursy wymagają potwierdzenia udziału w kursach wprowadzających do tematyki wtedy poprosimy cię o potwierdzenie, że brałeś w nich udział. W przypadku kupna karty podarunkowej wyślemy tą kartę osobie obdarowanej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 • dane związane z udziałem w naszych kursach stacjonarnych i online:
  • gdy zabierasz głos podczas transmitowanych lub nagrywanych a następnie re-transmitowanych kursów,
  • gdy składasz świadectwo z kursu na naszej stronie internetowej i/lub na naszych social mediach (publikacji podlegać będzie: treść świadectwa, imię i wiek, twój adres e-mail nie będzie publikowany),
  • gdy robimy dokumentację zdjęciową z kursu możesz być częścią zdjęć obrazujących dane wydarzenie (nie planujemy wykonywać zdjęć portretowych uczestnikom spotkań), indywidualne fotografie mogą być robione prelegentom i zaproszonym gościom.
 • gdy inicjujesz kontakt będziemy przetwarzać dane w zależności od wybranej formy komunikacji (formularz kontaktowy: imię, adres e-mail, treść) i informacji które podasz nam dodatkowo w treści wiadomości.
 • obsługą ewentualnych reklamacji (imię, nazwisko, datę wystąpienia nieprawidłowości, podane przez ciebie dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji jeśli chcesz prowadzić z nami korespondencję drogą tradycyjną, dane wynikające z treści reklamacji),
 • jeśli wesprzesz naszą działalność statutową darowizną, na Twój adres podawany przy realizacji płatności, będziemy wysyłali podziekowanie w formie pisemnej – co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) związanym z budowaniem relacji.

Zakładanie konta

Konto jest niezbędne by wziąć udział w kursach online lub mieć dostęp do treści cyfrowych.

Rejestrując się na naszej stronie poprosimy Cię o następujące podstawowe dane kupującego: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu. W panelu konta użytkownika dodatkowo możesz dodać zdjęcie profilowe/awatara. Masz także dostęp do certyfikatów z kursów online, historii kursów w których brałeś udział i na które się zapisałeś oraz mozliwość aktualizowania samodzielnie Twoich danych .

Przetwarzamy także takie dane jak: Twój adres IP, długość korzystania z konta, identyfikatory online, takie jak ID urządzenia, szczegóły przeglądarki (np. jej nazwa i wersja), nazwa i wersja systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystasz oraz przybliżoną, w oparciu o dane sieci, lokalizację Twojego urządzenia, gdy się logujesz. Stosowane są pliki cookies – o tym więcej poniżej. Podstawą przetwarzania opisanego powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. dostarczasz nam te dane na podstawie łączącej nas umowy o świadczenie usług.

Jeżeli zakładasz konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na podstawie Twojej uprzedniej autoryzacji uzyskamy dostęp do określonych danych zgromadzonych w ramach konta w serwisie społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe) .

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.

W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego serwisu społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania

Wysyłka newsletterów

Na naszej platformie kursowej w oknie zapisz się do newslettera, podczas zapisów na kurs oraz przez bramki zintegrowane w mediach społecznościowych oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera, w tym otrzymywanie informacji o nadchodzących kursach stacjonarnych i online oraz innych aktualnościach i działaniach promocyjnych. Jest to dodatkowa funkcjonalność naszej platformy kursowej, z której możesz skorzystać jeżeli wyraziłeś zgodę i podasz nam swój adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Tobie link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Twój adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.

Przetwarzanie danych użytkowników do własnych celów promocyjnych lub do celów reklamowych osób trzecich może się także odbywać na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ustęp 1 lit. f RODO), który jest zbieżny z powyższymi celami przetwarzania.

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach promocyjnych, w tym na poziomie profilu użytkownika jeśli utworzyłeś konto oraz w stopce newslettera, który od nas otrzymujesz.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Jeżeli odwołasz zgodę na otrzymywanie newslettera, za pośrednictwem dedykowanego linka, Twój adres e-mail zostanie usunięty. Jeśli posiadasz u nas konto to nadal możemy wykorzystywać twój adres e-mail do wysyłania komunikacji systemowej, technicznej (np. informować o zmianach regulaminu).

Przy zapisywaniu się do newslettera na stronie mediów społecznościowych obowiązują również przepisy o ochronie danych osobowych danego operatora strony mediów społecznościowych.

Realizacja umów sprzedaży – płatności (kupowanie produktów, zapisy na kursy itp.)

Możesz wykonać zakupy bez zakładania konta zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie, jednakże kurs online i treści cyfrowe wymagają posiadania konta.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż na odległość produktów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej platformy kursowej, realizacji postanowień umownych związanych z świadczeniem usług i sprzedażą produktów.

W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, twoje dane są przetwarzane na zlecenie administratora przez podwykonawców, w szczególności przewoźnikowi lub pośredników realizujących przesyłki. Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy. W zależności od wybranej przez nas firmy kurierskiej, przekazujemy Twój numer telefonu/adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu.

Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych możesz złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych.

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów finansowych i księgowych).

Jeżeli przy okazji zakupów nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych do celów promocyjnych, będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień.

Formularz kontaktowy

Możesz z nami zainicjować kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na platformie kursowej lub pisząc na dane kontaktowe administratora. Podane przez ciebie dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na zadane pytanie i kontynuowanie dalszej korespondencji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes administratora); zawarcia i realizacji umowy – jeżeli korespondencja będzie tego dotyczyła (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prosimy cię o podanie imienia by zachować formę grzecznościową przy wysyłaniu odpowiedzi. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu wygaśnięcia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.

Dostęp do korespondencji może posiadać podmiot, który świadczy nam wsparcie techniczne i hosting platformy zakupowej oraz jeżeli tego będzie wymagało udzielenie odpowiedzi możemy zwrócić się do innych podwykonawców – w zależności od treści korespondencji, którą nam wyślesz.

Reklamacje i odstąpienie od realizacji umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Cele realizowane na fanpagach (naszych kontach na portalach społecznościowych):

Cele:

 • zarządzanie kontami mediów społecznościowych;
 • techniczna administracja kont (tworzenie, publikacje);
 • interakcje (publiczne lub prywatne wiadomości) z subskrybentami Facebooka (lub innego portalu) i innymi użytkownikami;
 • statystyki użytkowania.

Podstawa przetwarzania danych (w zakresie uzyskania informacji o innych użytkownikach) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. uzasadniony interes administratora danych.

Będziemy przetwarzali dane widoczne domyślnie na Facebooku (lub odpowiednio na innym portalu) w szczególności: imię i nazwisko lub pseudonim; zdjęcie profilowe lub awatar; prezentacja wiadomości; publikacje; wiadomości wymieniane; dane podane do wiadomości publicznej przez użytkownika w ramach jego ogólnych ustawień na Facebooku oraz dane dotyczące korzystania z platformy do tworzenia anonimowych statystyk.

Posiadamy dane od użytkowników Facebooka (lub innego portalu społecznościowego), facebook (lub inny portal społecznościowy). Administrator nie konfiguruje się i nie ma danych dotyczących Ciebie z plików cookie przechowywanych przez Facebook (lub inny portal społecznościowy). Dane statystyczne wynikające z tych plików cookie są udostępniane administratorowi wyłącznie w formie zagregowanej (anonimowej), a nie zindywidualizowanej. Dlatego tylko serwisy (m.in. Facebook) mogą technicznie odpowiedzieć na Twoje żądania dotyczące wykorzystywanych plików cookie.

Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje w tym zakresie. Aby skorzystać ze spersonalizowanych informacji, funkcji społecznościowych lub internetowych usług reagowania, użytkownik musi być członkiem sieci społecznościowej.

Dostęp do danych pomiędzy użytkownikami regulują zasady danego portalu społecznościowego.

Przekazywanie danych poza UE: Publikacje będą dostępne ze względu na ich obecność na Facebooku poza Unią Europejską. Dane niezbędne do opracowania statystyk mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, zgodnie z polityką zarządzania danymi wdrożoną przez Facebook (lub inny portal społecznościowy).

Czas przetwarzania danych: Dane są przechowywane przez czas istnienia danego konta w serwisie społecznościowym, z wyjątkiem wykonywania przez zainteresowanego prawa do usunięcia lub sprzeciwu.

Informacje automatyczne odnotowywane przez system informatyczny w celu dostosowania do preferencji uzytkownika

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Nasz system odnotowuje także pliki cookies, o których piszemy poniżej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Używamy na stronie plików cookies. Są to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze/tablecie/telefonie, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

W jakim celu używamy plików cookies?

Cookies niezbędne: Cookies pozwalają anonimowe na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony, poprawę szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszenia funkcji, z których korzystasz.

Cookies funkcjonalne: pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnienie, promowanie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Cookies wydajnościowe: służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkowników.

Cookies analityczne: służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookies pomagają dostarczyć informacje o wskaźnikach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Cookies marketingowe: służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookies śledzą odwiedzających w witrynach i zbierają informacje w celu dostarczenia dostosowanych reklam.

Cookies inne: inne nieskategoryzowane pliki cookies to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

W każdym momencie masz możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach twojej przeglądarki: kasować pliki typu cookies ze swojej stacji roboczej, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku, ale pamiętaj że ustawienia polegające na ograniczeniu mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcji naszej strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

oniżej przedstawiamy ścieżkę ustawień najpopularniejszych przeglądarek do zmiany ustawień plików cookies:

Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Dane eksploatacyjne

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):

 • numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
 • system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.
 • Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:

 • okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
 • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

Wyrażając zgodę na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics / marketingowych) przyjmuje do wiadomości iż zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane będą w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych: podmiotu informatyczne świadczący usługi na rzecz Administratora.

Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez naszą stronę.