O nas

Shape Image One
Shape Image One
 • Cel Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji

  Celem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji jest głoszenie Dobrej Nowiny oraz formacja ewangelizatorów, którzy będą służyć Bogu i Kościołowi głosząc ewangelię i formując kolejnych ewangelizatorów. PSNE współpracuje z licznymi parafiami w Polsce oraz Wspólnotami Kościelnymi służąc swoim doświadczeniem i programem formacyjnym.

 • Czym są Szkoły Nowej Ewangelizacji

  Szkoły Nowej Ewangelizacji, są praktyczną odpowiedzią na wezwanie św. Jana Pawła II do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji: nowej w zapale, metodzie i środkach wyrazu. Chcemy na nowo głosić Ewangelie ludziom, którzy utracili doświadczenie Boga oraz porzucili praktykę wiary. Poprzez Kursy ewangelizacyjne przeżywane w metodzie aktywnego uczestnictwa formujemy uczniów Jezusa. Uczymy ewangelizacji tak aby wszyscy ludzie doświadczyli żywej relacji z Bogiem. Marzymy o Kościele w którym każdy ochrzczony jest świadomy swojego powołania do przekazywania wiary, tak aby cały świat uwierzył i przyjął Jezusa. Pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji pojawiły się w latach 80 i bardzo szybko pomnożyły się w świecie. Dziś są jednym z najpopularniejszych na świecie narzędziem do ożywiania wiary, rozpalania miłości i jednoczenia wysiłków na rzecz ewangelizacji.

 • Jak powstały Szkoły Nowej Ewangelizacji

  1980: Początek Szkoły Ewangelizacji w Chilpancingo (Meksyk) z Jose H.Prado, pastorem Billem Finke i ojcem Salvadorem Carrillo Alday MSpS jako przedstawicielami. Został przeprowadzony kurs ,,Formacja ewangelizatorów” (obecnie Paweł/Tito).

  1983: Szkoła Ewangelizacji przenosi się do Guadalajary pod nazwą ,,Szkoła Apostołów” oraz celem: formacją głoszących Ewangelię. Formuje się ekipa posługująca, przez którą znacząco wzrasta aktywność ewangelizacyjna.

  1986: Szkoła włącza się w projekt Ewangelizacja 2000, dzięki któremu uzyskuje zasięg na całą Amerykę Łacińską, gdzie powstaje około 200 szkół. Rozpowszechnia się wizja, rozwija się lepsza strategia i metodologia. Szkoły uzyskują wymiar eklezjalny.

  1993: Rodzi się projekt ewangelizacyjny ,,Kerygmat-Charyzmat-Koinonia” we współpracy z ojcami: Emiliano Tardiffem M.S.C i Ricardo Argañarazem.

  1995: Szkoła zyskuje własną tożsamość i otrzymuje nazwę ,,Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja”. Otrzymuje kościelną zgodę arcybiskupa Guadalajary, a Program Formacji przybiera formę 21 kursów podzielonych na trzy etapy. Pogłębia się i rozpowszechnia wizja wraz z czynnikiem pomnażającym: "Nie tylko ewangelizować, ale formować ewangelizatorów".

  1999: Ustanawia się Biuro Międzynarodowe w Guadalajarze, w Meksyku. Odbywa się pierwsze Seminarium Międzynarodowe z uczestnikami z różnych kontynentów - aby szkolić formatorów formujących ewangelizatorów.

  2000-2008: Powstają biura krajowe w Meksyku, Kolumbii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Kanadzie, Argentynie, we Włoszech i na Węgrzech. Zakończono prace nad siedmioma konspektami pierwszego etapu Programu Formacji.

  2010 - 2013 Rozpoczyna działalność Rada Międzynarodowa. Powstają Biura Krajowe w Polsce i na Ukrainie. Rada Międzynarodowa bierze udział w Pierwszym Kongresie Nowej Ewangelizacji w Watykanie. Jose (Pepe) Prado bierze udział w XIII Spotkaniu Synodu Biskupów, który porusza temat Nowej Ewangelizacji. Rada Międzynarodowa tworzy Logistykę, która ustala modus operandi dla biur EESA na świecie.

  2014: Otwiera się Biuro Krajowe w Rumunii.

  2020: W 67 krajach na 5 kontynentach istnieje ponad 2000 Szkół Ewangelizacji, posiadających ten sam program, wizję i metodologię, a formacja ewangelizatorów trwa nadal…

 • SNE w Polsce

  1992: Pierwsze kursy z programu Kerygmatycznej Szkoły Ewangelizacji.

  1993: Powstają pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji. Spośród nich do dzisiaj istnieje około 25. Odbyły się 3 kongresy z udziałem J.H. Prado Floresa i o. E. Tardifa.

  2010: Powstaje Biuro Krajowe SESA, skupiające 23 szkoły z Polski. Na dyrektora zostaje powołany ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE św. Marka, Stryszawa). I seminarium krajowe kurs Andrzej i laboratorium Józef Barnaba.

  2011: II seminarium krajowe z udziałem J.H. Prado Floresa, kurs Sekret Pawła.

  2012: W ramach III seminarium krajowego odbył się kurs Błogosławieni Jesteście.

  2013: W Polsce zostało poprowadzonych 113 kursów ewangelizacyjnych, a do projektu SESA należało wówczas 27 szkół lokalnych.

  2014: Poprzez 259 kursów ewangelizacyjnych z Programu Formacji, które przeprowadziło 30 szkół lokalnych z całej Polski, udało się dotrzeć do 11321 uczestników.

  2015: W Polsce odbywa się Seminarium Europejskie SESA z udziałem J.H. Prado Floresa. W tym roku 36 szkół lokalnych należy do projektu SESA. W ciągu roku udało się przeprowadzić 293 kursy z Programu Formacji SESA, tym samym docierając do 11952 osób w całej Polsce.

  2016: Do projektu SESA Polska należy już 37 Szkół Lokalnych. W ciągu tego roku w kursach z Programu Formacji SESA uczestniczyło ponad 10 tys. osób w całej Polsce.

  2017: Do projektu SESA Polska należą już 44 Szkoły Lokalne. W sierpniu odbyło się VI Seminarium Krajowe, w ramach którego z Biura Międzynarodowego przyjechał do nas Angel Robles, po raz pierwszy przeprowadzając kurs Maryja. W SECiM odbył się również kurs Józef Barnaba. Delegacja SESA Polska uczestniczy w kolejnym Seminarium Europejskim na Węgrzech. W kursach programu formacji uczestniczyło prawie 20 tysięcy osób.

  2018: W czasie VII Seminarium Krajowego po raz pierwszy w Polsce odbywa się kurs III etapu formacji „Marana tha” prowadzony przez Dextera A. Reyes, zastępcę dyrektora biura międzynarodowego SESA w Meksyku. Umowę z biurem krajowym podpisują kolejne szkoły, których jest teraz ponad 50. Delegacja SESA Polska uczestniczy w IX Seminarium Międzynarodowym w Guadalajra (Meksyk).

  2020: Do projektu SESA Polska należy już 65 Szkół Lokalnych.


  Wszystkie Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) maja bardzo podobne priorytety, należą do nich:

  - ewangelizacja poprzez świadectwo, głoszenie Słowa Bożego oraz formacje do ewangelizacji,

  - umiłowanie Słowa Bożego,

  - umiłowanie Eucharystii,

  - otwartość na Dary Ducha Świętego,

  - wspólnota,

  - troska o jedność z Kościołem i bycie posłanym,

  - ekumenizm

 • Historia PSNE

  Środowisko Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji zostało zainicjowane przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w 2007 r. W pierwszej fazie istnienia skupiało kleryków WSD SAC i kilka osób świeckich mających doświadczenie uczestnictwa w kursach ewangelizacyjnych i pracy w ekipach prowadzących kursy. Z myślą o możliwości formowania się do ewangelizacji powstała w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna „Nazaret”. Członkowie wspólnoty istniejącej do dziś spotykali się na cotygodniowym spotkaniu modlitewnym oraz uczestniczyli i posługiwali w ekipach kursów SNE. Od momentu powstania Wspólnota Nazaret zorganizowała w WSD SAC kilka kursów ewangelizacyjnych.

  Po dwóch latach współpracy i wspólnej posługi Środowiska ze Szkołą Nowej Ewangelizacji OIKOS 2.04 z Ciechocinka (do której, do momentu zatwierdzenia Pallotyńskiej SNE formalnie należeli wszyscy tworzący Środowisko) zaczęliśmy oficjalnie funkcjonować wśród Szkół Ewangelizacji jako nowo tworząca się Szkoła.

  Z chwilą przyjazdu ks. Krzysztofa do Lublina rozpoczęła się formacja nowych osób i całych wspólnot chętnych tworzyć Szkołę Nowej Ewangelizacji. W przeciągu dwóch lat pracy w Lublinie Środowisko Pallotyńskiej SNE przeprowadziło wiele kursów ewangelizacyjnych, w których uczestniczyło ok. 1500 osób.

  16 czerwca 2011 r. ks. Józef Lasak SAC Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego powołał do istnienia Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Lublinie, a ks. Krzysztofa Kralkę SAC mianował jej Dyrektorem.

  Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji uformowała Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz Zamojską Szkołę Ewangelizacji oraz formuje Środowisko Łomżyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Świdnickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Szczecińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Ełckiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 • Dekret PSNE
 • Patron PSNE

  Święty Wincenty Pallotti - żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku. Pallotti bardzo pragnął nieść wszechstronną pomoc Kościołowi w ożywianiu wiary. Wiedział, że samo duchowieństwo nie podoła.

  "Trzeba zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. Trzeba pozyskać dla potrzeb Kościoła wszystkich katolików świeckich i pogan... "

  Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

  Tak jak Pallotti staramy się budzić w sercach współczesnych katolików odpowiedzialność za przekaz wiary oraz rozpalać powołanie do gorliwego dawania świadectwa o Bogu dziś! Jednoczymy wysiłki osób różnych stanów, powołań, wieku, wykształcenia w dziele ewangelizacji, szukając wciąż nowych metod, by dotrzeć do każdego z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie!

 • Propozycja PSNE dla Parafii

  - Rekolekcje

  - Misje Parafialne

  - Weekendowe ewangelizacje parafii

  - Seminaria Odnowy Wiary

  - Tworzenie wspólnot ewangelizacyjnych w parafii

  - Kształcenie animatorów i formacja osób odpowiedzialnych za ewangelizację

  - Koncerty ewangelizacyjne

  - Msze Święte i modlitwa o uzdrowienie

 • Pracownicy biura PSNE
  • Marta Mendrek
  • Ks. Krzysztof Kralka SAC
  • Damian Grzegórski
  • Joanna Bielińska
  • Mariusz Kaczmarczyk

Ks. Krzysztof Kralka SAC

dyrektor PSNE, pallotyn, rekolekcjonista.

Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej. Po doświadczeniu nawrócenia w 2002 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w którym w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2010-2020 Moderator Generalny Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Autor wielu książek ewangelizacyjnych.

Marta Mendrek

wicedyrektor PSNE

Marta Mendrek z wykształcenia filolog angielski, z zamiłowania studentka teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz Kierownictwa Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odpowiedzialna za wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, prowadzi cykliczne spotkania formacyjne dla kobiet. Od 11 lat ewangelizuje i formuje ewangelizatorów w Polsce i za granicą. Cały swój czas poświęca, aby inni poznali i pokochali Jezusa. Członek Rady Krajowej SESA.