Siostra Maria Magdalena 34 lata

Shape Image One
Shape Image One

Kurs “Paweł” przypomniał mi istotę, czyli Jezus jest centrum mojego życia. Uświadomił mi, że zapraszanie Boga do mojego życia dziś, to zaproszenie do miłości i doświadczania tej miłości codziennie na nowo. Kurs “Paweł” był czasem pogłębiania radości bycia uczniem Pana i odpowiedzialności za dary, które Bóg w swojej dobroci mi dał.