Kurs KRÓLESTWO BOŻE 07-11.06.23 w Dąbrowicy

Shape Image One
Shape Image One
Kurs KRÓLESTWO BOŻE 07-11.06.23 w Dąbrowicy

Po raz pierwszy w naszej PSNE odbył się w dniach 07-11.06.23 kurs KRÓLESTWO BOŻE🎉🎉🎉 Stawaliśmy w braterstwie ekumenizmu, które jest wymianą darów. Odbudowywaliśmy fundamenty duchowego synostwa i poznawaliśmy serca Ojca ❤️ Na rozpoczęcie kursu Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC – pallotyn, teolog dyrektor sekcji ekumenizmu KUL, Sekretarz Komisji ds. Ekumenizmu KEP, opiekun duchowy Armii Dzieci – w homilii na rozpoczęcie podkreślił dwa główne filary posługi Jezusa: Słowo i moc Bożą podkreślał, że są one nierozdzielne w życiu chrześcijanina🔥🙌 To był niezwykły czas kładzenia solidnego fundamentu pod Królestwo Boże ❤️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *