s. Maria Magdalena, 33 l.

Shape Image One
Shape Image One

Czas tego kursu potwierdził mi moje pragnienie, aby relacja z Maryją Matką mojego Pana, Bożej Oblubienicy została przeze mnie pogłębiona. Oto Ona w swojej cichości domaga się, by być moją orędowniczką u swojego Syna , abym prosiła przez Nią, Jej Syna. Kurs ten otworzył mnie na ludzi, którzy są obok mnie, a może potrzebują świadectwa, pokazania im Jezusa. Kurs wzbudził we mnie pragnienie, by mówić o Jezusie i Jego Ewangelii tam gdzie jestem. Czas ten napełnił mnie radością z faktu, że jestem uczniem Pana. Wdzięcznością, ze jestem obdarowana i sama mogę obdarować innych. Uwielbienie, ze jestem wybrana i umiłowana.