s. Ignacja, 24 lata

Shape Image One
Shape Image One

Pan Bóg, poprzez swoje słowo: ,, Bo tylko ty się liczysz”, które usłyszałam w czasie tego kursu, pokazał mi jaka ma być odpowiedź na Jego miłość. Wlał w serce pragnienie oddania wszystkiego, uznania Go jako mojego Pana i Zbawiciela. To pragnienie długo zasiewał w moim sercu, ale w tym czasie pogłębił je i przypieczętował. Czuję, że to był ogromny krok na drodze przygotowywania się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Pan Bóg dał mi doświadczyć Jego miłości i sprawił, że pragnę odpowiedzieć miłością na Jego miłość, postawić go w centrum mojego życia.