Mirosław, 36 lat

Shape Image One
Shape Image One

Dziękuję Bogu za PSNE, która zorganizowała takie rekolekcje i umożliwia odsłuchanie tych rekolekcji w dogodnym czasie! Ze względu na odległość i inne zobowiązania udział w danych rekolekcjach na żywo był dla mnie nie możliwy. Rekolekcje są przepełnione głęboką i cenną treścią, a przede wszystkim obecnością Boga. Wiele poruszeń, wiele dotknięć, wiele odkryć i również wiele przekonań. I przede wszystkim modlitwa pełna OGNIA, podczas której Ogień Boży wypala to co nie jest Boże, oczyszcza z wszystkiego co przysłania Boga, przemienia świadomość i poznawanie Boga żywego, oraz uszlachetnia to co od Boga pochodzi.
Gorąco polecam rekolekcje – Modlitwa Pełna Ognia. Oraz zachęcam do otwartości na Ogień z Nieba, aby oddać się Bogu w całości, bez reszty i pozwolić się doświadczyć Jego żywej, przemieniającej serce i życie obecności. Niechaj Bóg będzie uwielbiony w Jezusie Chrystusie!