Maja, 26 l.

Shape Image One
Shape Image One

Jezus w czasie tego kursu przypomniał i odnowił we mnie moment powołania. Wlał we mnie troskę oraz odpowiedzialność za moją wspólnotę i za wspólnotę Kościoła, która budowana jest dzięki bliskiej relacji z Nim oraz dzięki służbie Jemu. I to wystarczy…Oto jestem! Chwała Panu!