Kinga, 22 l.

Shape Image One
Shape Image One

Na kursie “Paweł”, Bóg w pierwszej kolejności zewangelizował moje serce, uzdrowił je, aby było całkowicie ukierunkowane na jedynego Pana i poddane Jego prowadzeniu. Rozbudził we mnie wielkie pragnienie głoszenia Słowa, rozpalił serce gorliwością dla ewangelizacji, aby spełniać nakaz misyjny Chrystusa, aby wszyscy ludzie mogli osiągnąć zbawienie. Bóg przekonał mnie, że mam siać ziarna Dobrej Nowiny, w porę i nie w porę, bez względu na to, czy będzie mi dane oglądać owoce. Dał również konkretne narzędzia, by być w moim środowisku kanałem Jego łaski, aby Słowo biegło dalej.