Justyna

Shape Image One
Shape Image One

Moje odkrywanie Lectio Divina, a właściwie Boże działanie, które otworzyło moje oczy i serce na dostrzeżenie prawdy, że jedno Słowo Boga może zmienić wszystko. Ufność i otwarcie wystarczą. Wtedy Jezus wszedł w moje życie, przemienił je. To On zmienia mnie tak, jak tego pragnie, a ja Mu się poddaję. Jego Słowo ma moc skruszyć moje egoistyczne, skamieniałe serce, bo tak bardzo mnie kocha i pragnie głębokiej relacji ze mną. W czasie Lectio Divina Bóg pokazał, że akceptuje mnie, kocha bezwarunkowo z moją słabością, że przeprowadzi mnie przez burze i słońce. On konfrontował moją postawę z Prawdą, wniknął w zakamarki serca, pobudził w oratio do dziękczynienia i uwielbienia. Chcę przy Nim być, wzrastać, pragnę, aby Jego Słowo uczyniło mnie na nowo.