Halina, 56 l.

Shape Image One
Shape Image One

Dziękuję Panu za to że wskazał mi że Jego Słowo jest źródłem miłości, głębią z której mogę czerpać siłę i moc do głoszenia Jego Ewangelii. Jest światłem, które rozprasza moje mroki i prowadzi do Królestwa Bożego. Pan rozpalił moje serce, ono płonie. Chwała Panu!