Edyta, 43 lata

Shape Image One
Shape Image One

Bóg przypomniał mi na tym kursie, że to On jest źródłem i jeśli będę czerpać z Niego, to moje życie będzie przynosiło owoce. Kurs pomógł mi zrozumieć, że nie mogę zaniedbać żadnej ze sfer swego życia, że ja to Duch, Dusza i Ciało. Estera stała się dla mnie inspiracją do poszukiwania swojej tożsamości i drogi by służyć innym i budować królestwo Boże u na ziemi.