Anna, 60l.

Shape Image One
Shape Image One

Wspólnota jest dla mnie bardzo ważna. Jest miejscem, w którym wzrastam i formuję się. Słuchając przekonałam się, jak bardzo ważna jest formacja zarówno duchowa jak i ludzka, jak ważne jest zaufanie Jezusowi, ale też do tych których stawia obok mnie we wspólnocie. Dowiedziałam się, że zawsze mogę wrócić do źródeł, że jest to czas budujący, w którym jest miejsce na modlitwę, celebrację, przyjaźń z Jezusem i drugim człowiekiem. Mogę uczyć się trudnych rozmów, relacji (tego, że każdy z nas jest inny), zaufania, posłuszeństwa, że bycie we wspólnocie to służba, a także radość. Pan Bóg działa przez Wspólnotę, która jest drogą do zbawienia. Chwała Panu!