Ania, 37l.

Shape Image One
Shape Image One

Kurs Emaus to czas, kiedy Jezus Słowo w szczególny sposób dotykał moje serce zachwycając je swym pięknem i mocą. Słowo otrzymane od Pana w tym czasie napełniło mnie radością, pokojem, miłością i pragnieniem poznawania Go w Jego Słowie, które jest światłem mojego życia, za którym chcę iść. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu Samemu, cześć i chwała na wieki wieków, Amen!