Zarząd


Ks. Krzysztof Kralka SAC – Dyrektor PSNE

Marta Mendrek – Wicedyrektor PSNE

Martyna Cupriak – odpowiedzialna za PSNE Filia Ożarów

Ks. Krzysztof Morawik SAC – oddelegowany do posługi w PSNE