Książki


454

Siedem grzechów głównych
Bóg w swej czułej, nieograniczonej, ale i wymagającej miłości mówi:
„Tak, masz problem z tym wszystkim, ale nie zapominaj, że Ja jestem od tego większy”.
Ile razy próbowałeś walczyć z pychą, chciwością, zazdrością?
Ile razy, mimo dobrych uczynków, znowu upadałeś?
Chciałbyś wreszcie wygrać?

Ksiądz Krzysztof Kralka proponuje wyjątkową przygodę: wędrówkę w głąb naszego serca i poznanie jasnych i ciemnych stron ludzkiej natury. Zestawiając siedem grzechów głównych z błogosławieństwami, uświadamia nam, jak często chcemy w naszym życiu być zarówno blisko Boga, jak i złego ducha.
Przez szczegółową charakterystykę i analizę grzechów odpowiada na pytania: jak działają grzechy, skąd się biorą, czym się karmią, jaka jest ich istota? Nie myśl jednak, że po tej lekturze automatycznie staniesz się wolny od grzechów. To jest dopiero początek walki o życie pełne światła.

KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC – pallotyn, ewangelizator i rekolekcjonista. Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Prowadzi cieszące się niezwykłą popularnością wieczory uwielbienia oraz modlitwy o uzdrowienie.prawdawolnosc
Prawda Wolność Życie
Jeżeli w twoim życiu są pytania, na które do tej pory nie znajdowałeś odpowiedzi, ufam, że ta książka będzie świadectwem, które zaprowadzi cię na spotkanie z Tym, który ci ich udzieli. On też jako jedyny tak przekonywająco mówi:
– Kocham cię… Naprawdę cię kocham!
Jeżeli pozwolisz się Bogu poprowadzić, poznasz prawdę o twoim życiu, doświadczysz wyzwolenia z wszystkiego, co cię przytłacza i powoduje, że jesteś nieszczęśliwy. Poczujesz, co tak naprawdę znaczy: żyć. PRAWDA, WOLNOŚĆ, ŻYCIE – któż z nas, stojąc u bram nieba, nie chciałyby w tych trzech słowach podsumować wszystkiego, co było jego udziałem tu na ziemi?Spis treściZAPROSZENIE
O co chodzi w moim życiu…?SPOTKANIE PIERWSZE
Czy ktoś ci już powiedział, że cię kocha…?
SPOTKANIE DRUGIE
Skąd się biorą problemy…
SPOTKANIE TRZECIE
Sam nie dasz rady, ale…
SPOTKANIE CZWARTE
Zaproszenie dla księżniczek i książąt
SPOTKANIE CZWARTE – CIĄG DALSZY
Jeszcze kilka słów o Gospodarzu uczty…
SPOTKANIE PIĄTE
Gdy twoje życie należy do Niego…
SPOTKANIE SZÓSTE
To co najpiękniejsze… 

drogowskazy_mil
Drogowskazy Miłości/Wiary
 Ponad 60 stron mądrych myśli i pięknych ilustracji.
ALBUM, otwierający nową serię DROGOWSKAZY.
1. Drogowskazy Miłości
2. Drogowskazy Wiary
Nie udawaj kogoś innego.
Bóg nie kocha twojej maski,
Bóg kocha ciebie 

slowo
Słowo, które uzdrawia
Portale internetowe, radio, telewizja, telefony, newsy, rady, wypowiedzi, komentarze… Wśród potoku słów, gonitwy za karierą, sukcesem i szczęściem, Jezus Chrystus, wcielone Słowo Ojca, chce wejść w życie współczesnego człowieka, by wypowiedzieć Słowo, które uzdrawia – Słowo, które daje życie w obfitości. Jeżeli tylko Mu na to pozwalamy, ma tę samą moc co 2000 tysiące lat temu, ponieważ Jezus także dziś pragnie leczyć choroby ludzkiego życia lekarstwem Ewangelii.
Niniejsza publikacja jest zapisem doświadczenia posługi głoszenia słowa, którą Pan chce wciąż potwierdzać znakami, o czym powiedział Apostołom, gdy dał im nakaz głoszenia Ewangelii aż po krańce świata (por. Mk 16,15-18). Lektura książki ukazuje, że prawdziwe uzdrowienie nie polega tylko na uleczeniu fizycznych cierpień i dolegliwości, lecz na osiągnięciu pełni życia – w sferze umysłu, ciała, ducha, relacji…
Jezus naprawdę żyje i działa pośród nas. Wciąż ten sam: kocha, współczuje i pochyla się nad ludzką nędzą. Pogłębione rozważania fragmentów Pisma Świętego zawierają także poruszające świadectwa osób, które same doświadczyły uzdrawiającej mocy Słowa w poszczególnych przestrzeniach swojego życia. Jezus pragnie przyjść także do Ciebie ze swoim uzdrowieniem i błogosławieństwem.Spis treści
Przedmowa (7)
Wstęp (11)
Prawdziwy obraz Boga (13)
Miłość wymagająca (25)
Serce poddane Bogu (40)
Boży scenariusz (53)
Miłość aż po krzyż (65)
Nawrócenie drogą uzdrowienia (75)
Powrót do Boga (86)
W imieniu Jezus jest nasze zdrowie (104)
Jezus Chrystus – dawca życia (119)
Błogosławieni czyli szczęśliwi (131)
Wolność obdarowania (142)
Smak Ewangelii (152)
Życie w obfitości (168)
Nieustanna walka (184)
Słuchać Słowa, by żyć (198)
Doświadczenie uzdrowienia i przemiany serca (wywiad) (209)
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca (260)
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji (262)malzenstwo
Małżeństwo poddane Chrystusowi
Piękne, pełne miłości i szczęścia małżeństwa nie biorą się znikąd. One są wykuwane przez Chrystusa z naszego życia. Trzeba Mu tylko na to pozwolić. Trzeba otworzyć swoje serce i powiedzieć Mu: „Przyjdź, odbuduj nasze małżeństwo. Przyjdź, uzdrów to, co zostało zranione przez grzech. Przyjdź, naucz nas kochać siebie bezwarunkowo i za darmo. Przyjdź, prowadź nas do dialogu i przebaczenia. Przyjdź, uczyń nasze małżeństwo świętym i szczęśliwym”.

Niezależnie od tego, w jak wielkim kryzysie znajduje się dzisiaj wasze małżeństwo, Bóg ma moc je uzdrowić. Jeżeli Go do niego zaprosicie i przyjmiecie Ewangelię, nie ma możliwości, by wasze małżeństwo się rozpadło. Bóg jest większy od każdego problemu i ma moc go rozwiązać.

Być może nie macie kryzysu małżeńskiego, ale pamiętajcie o tym, że wasze małżeńskie życie może wyglądać jeszcze piękniej. Jezus, patrząc na wasze małżeństwo, każdego dnia może powiedzieć: „To, co najpiękniejsze, dopiero przed wami”. Tak! To, co najpiękniejsze, dopiero przed wami. Ale tylko z Jezusem, bo On jest Tym, który prowadzi do pełni życia.

Nie lękajcie się! Poddajcie małżeństwo Chrystusowi!

1.      Wprowadzenie

2.      Biblijna wizja małżeństwa i rodziny – powołanie do miłości i jedności

3.      Jezus zwycięzcą grzechu w małżeństwie

4.      Prawda drogą do szczęścia w małżeństwie

5.      Piękno małżeńskiej jedności w różnorodności

6.      Przebaczenie drogą do uzdrowienia małżeństwa

7.      Piękne i spełnione pożycie małżeńskie pragnieniem Boga dla Ciebie

8.      Finanse poddane Chrystusowi

9.       Chrześcijańskie wychowanie dzieci

10.    Małżeństwo poddane Chrystusowimost
Most na drugi brzeg
Jezus przyszedł na świat przede wszystkim po to, żeby pokazać, jaki jest Bóg. Przyszedł do ludzi, którzy byli pobożni, wierzący, którzy praktykowali modlitwę i czytali święte Pisma. Głoszona przez Niego nauka była swoistą rewolucją jak na tamte czasy i prowokowała do zmiany życia. Również i obecnie potrzebujemy tej nauki, aby nasze życie się zmieniało, aby Ewangelia, którą słyszymy, przemieniała naszą mentalność, sposób myślenia i reagowania.
Wszystko, co najlepsze w życiu, potrzebuje zaangażowania. Zobacz, za czym tęsknisz, czego ci brakuje, jakiej pełni jeszcze nie doświadczasz. Obok twoich pragnień stoi Jezus Chrystus, który przygotował wspaniały plan dla twojego życia. On wie, jak wybudować most, który połączy twoją codzienność z rajem przygotowanym dla ciebie przez Boga.
Zapraszam cię, abyśmy wspólnie przeszli tę drogę, pamiętając o tym, że to, co dobre, to, co wartościowe, potrzebuje czasu, wysiłku i pracy. Na tej drodze będziemy się starali dostrzec i odpowiedzieć na zaproszenia Jezusa do przekraczania pewnych schematów i przyzwyczajeń, którymi być może żyjemy na co dzień. Razem z Nim będziemy stawiać pewne kroki na drodze do Bożego serca, aby doświadczyć prawdziwej wolności i życia obfitującego w błogosławieństwo.Spis treści:Wprowadzenie (7)Rozdział pierwszy – Pierwszy krok – od tego jak ja widzę siebie, do tego jak widzi mnie Bóg (34)Rozdział drugi – drugi krok – od obłudnika do człowieka żyjącego w prawdzie (66)Rozdział trzeci – trzeci krok – od samowystarczalności do odkrycia potrzeby Boga (111)Rozdział czwarty – od Prawa jako przymusu do łaski, jaką jest Prawo Boga (126)Zamiast zakończenia (167)SladamiMilosci_www_ok
„Śladami Miłości. Rozważania Drogi Krzyżowej”
„Droga chrześcijan jest drogą Jezusa. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, to nie ma innej drogi jak ta, którą On wyznaczył…” (Papież Franciszek).Wierzę, że przygotowane rozważania poprowadzą Cię tą samą drogą, którą On kroczył. Z Jezusem jednak ta droga przecież nigdy nie jest taka sama, dlatego sześć tematycznych rozważań, na sześć tygodni Wielkiego Postu przeprowadzą Cię drogą wiary, ufności, ubóstwa, miłości, miłosierdzia i pokory.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Odprawianie Drogi Krzyżowej

 1. Droga wiary
  II. Droga ufności
  III. Droga ubóstwa
  IV. Droga miłości
  V. Droga miłosierdzia
  VI. Droga pokory[ezcol_1third][/ezcol_1third]

„Przygotowanie do spowiedzi świętej”

Niniejsza publikacja dotyczy owocnego przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. Pozwala odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz czym jest rachunek sumienia? Ukazuje kilka schematów rachunku sumienia m.in. według św. Ignacego Loyoli, Dziesięciu Przykazań, z miłości Boga, Kościoła, bliźniego i siebie samego, siedmiu grzechów głównych… Zawiera bezpośrednie przygotowanie do sakramentu i modlitwa po spowiedzi.

Spis treści

Rozdział I
Jak skutecznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania? (5)

Rozdział II
Czym jest rachunek sumienia (25)

Rozdział III
Przygotowanie do rachunku sumienia (43)

Rozdział IV
Schemat rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli (49)

Rozdział V
Pytania do rachunku sumienia (55)

Rozdział VI
Bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi (119)

Rozdział VII
Spowiedź święta (121)

Rozdział VIII
Modlitwy po spowiedzi (125)7spotkan_okladka_front
„Siedem spotkań z Jezusem”
Siedem spotkań z Jezusem – siedem, choć tak naprawdę jedno. Siedem refleksji opartych o Ewangelię według św. Jana, których celem jest doprowadzenie do spotkania z Jezusem. W biblijnym znaczeniu cyfra siedem oznacza pełnię, doskonałość – to, w czym nie ma już braku.

Siedem spotkań z Jezusem to okazja do tego, aby „niedoskonały ja” mógł się spotkać z „doskonałym Nim” – Jezusem. W drodze do Jezusa czytelnikowi towarzyszą nowotestamentalni bohaterowie Ewangelii św. Jana: Jan Chrzciciel pomaga odkryć swoją tożsamość, zobaczyć, kim jesteśmy przed Jezusem. Z Natanaelem poznajemy najgłębszą prawdę o sobie, to, co jest ukryte i niewidoczne, to, co intymne i schowane głęboko w nas. Nikodem uświadamia, że spotkania z Jezusem potrzebują także ludzkie ambicje, żądze i potrzeby, a Samarytanka uczy słuchać Boga, który przemawia poprzez nasze pragnienia. Kobieta cudzołożna wprowadzi w ciemne obszary naszego życia i pomoże odnaleźć tam Jezusa. Z kolei niewierny Tomasz odkryje miejsca niewiary i braku zaufania, by ostatecznie poddać je pod panowanie Jezusa i Jemu zawierzyć swoje życie. U początku tej drogi trzeba jednak odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: Czego szukam? Czego oczekuję od Jezusa? Dlaczego chcę się z Nim spotkać?

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (5)
1. Spotkanie z Jezusem
Czego szukam? (7)
2. Jan Chrzciciel
Kim jestem wobec Jezusa? (15)
3. Natanael
Spotkanie z najgłębszą prawdą (25)
4. Nikodem
Spotkanie z ambicją (35)
5. Samarytanka
Spotkanie pragnień (45)
6. Cudzołożnica
Spotkanie z grzechem (57)
7. Tomasz Apostoł
Spotkanie z niewiarą (71)prawdawolnosc
Bóg jest portem
Musimy wrócić do pierwotnego powołania, by być miłością. Odważ się, kochaj, módl się, wierz, miej nadzieję. Płyń! On czeka na Ciebie!
(fragment)
Tylko Bóg potrafi z ateisty uczynić wierzącego, a z ateisty-antyklerykała − charyzmatycznego księdza. Wie o tym doskonale ks. Krzysztof Kralka, który doświadczył nawrócenia, pozwalając Bożemu Miłosierdziu na całkowitą przemianę swojego życia. Znakomity rekolekcjonista i duchowny, którego msze święte z modlitwami o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi, mówi w tej książce o sprawach najważniejszych dla każdego katolika: o wierze, modlitwie, nadziei i miłości. Udziela odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o rolę, jaką Bóg odgrywa w naszym życiu.prawdawolnosc
„Uzdrawianie ludzkich serc”
Charyzmatyczny duszpasterz, lider ogólnopolskiej wspólnoty i zespołu muzycznego, opowiada o nowej ewangelizacji, odkrywaniu powołania i charyzmatów oraz wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed Kościołem. Opisuje historię swojego gwałtownego nawrócenia, drogę od antyklerykalizmu i ateizmu do kapłaństwa, życia we wspólnocie i głoszenia Dobrej Nowiny. W sposób prosty i bezpośredni mówi o momentach, w których wyraźnie odczytywał Bożą wolę, ale także o chwilach niepewności i zniechęcenia. Dzieli się swoją wizją misji Kościoła i jego miejsca we współczesnym świecie, jak również marzeniami dotyczącymi jego przyszłości. Cały czas podkreśla przy tym ogromną wagę otwartości na natchnienia Ducha Świętego.

Pośród wielu innych ciekawych zagadnień ks. Krzysztof mówi m.in.:
• o nawróceniach, uzdrowieniach i proroctwach;
• o prowadzeniu przez Boga i myśleniu strategicznym;
• o uwielbieniu, muzyce i modlitwie,
• co to jest kerygmat i jak go głosić;
• jak ewangelizować, by przynosiło to rzeczywiste, trwałe owoce;
• o roli rozeznawania duchowego;co zrobić, by sakrament bierzmowania nie był dla młodych pożegnaniem z Kościołem;
• o potrzebie dostosowywania środków głoszenia Słowa do zmieniającej się rzeczywistości;
• o miejscu charyzmatów w ewangelizacji;
• o tym, jak z ewangelizowanych tworzyć ewangelizatorów;
• jak powstaje i funkcjonuje dobra, żywa wspólnota;
• czy chrześcijanie powinni angażować się w politykę;
• czy polskiemu Kościołowi grozi los Kościołów Zachodu.