Powołanie Rady Krajowej SESA Polska 

17 sierpnia 2019 została powołana Rada Krajowa SESA Polska w skład, której będzie wchodzić Marta Mendrek z Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Posługę całej Rady wspierajmy naszą modlitwą dla rozwoju dzieła nowej ewangelizacji w Polsce i na świecie.