Kurs NOWE ŻYCIE 5-7.11.21 w Lublinie


Zapraszamy na kolejną edycję kursu NOWE ŻYCIE, który poprowadzimy w dniach 5-7.11.21 w Lublinie. Kurs adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą na niego jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. Na tym kursie możesz rozpocząć lub odnowić swoją więź z Bogiem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Szczegóły oraz zapisy pod linkiem: Kurs NOWE ŻYCIE