Kategoria: Kurs KAMCH

Shape Image One
Shape Image One

Joanna, 24 l.

Na tym kursie Pan był dla mnie przede wszystkim Nauczycielem. Dowiedziałam się wielu nowych, bardzo cennych rzeczy. Duch Święty otwierał mnie na poznawanie różnych rodzajów modlitwy, a także wlewał w moje serce odwagę i pewność, że jest przy mnie cały czas. Nauczył mnie, że mimo wszystkiego, czy w radościach czy w smutkach, mój wzrok powinien

Dorota, 47l.

Podczas kursu Jezus pokazał mi, czym jest modlitwa uwielbienia. Zapragnął, abym z większą mocą szła głosić Chrystusa. Umocnił mnie i dodał mi odwagi, aby dawać miłość. Wskazał jak skutecznie mogę korzystać z Pisma świętego, bo o to Go prosiłam. Zapragnął, abym poszła drogą jaką mi wyznaczył.

ks. Paweł, 30l

Niech będzie Bóg uwielbiony w swoim nieskończonym miłosierdziu! On otworzył moje oczy i serce, bym Go nieustannie uwielbiał. To piękny czas kursu, gdzie mogłem uporządkować swoją wiedzę na temat spotkań modlitewnych, a także modlitwy osobistej. Pan prowadził mnie przez cały czas, pozwalał odczuć jaki jest dobry i łaskawy. Już teraz wiem, że po powrocie do

Agnieszka, 38 l.

Na kurs przyjechałam z chaosem w modlitwie. Przez ten czas kursu dowiedziałam się, jak powinna być moja modlitwa, aby była charyzmatyczna, aby była uwielbieniem Pana w Duchu Świętym, aby jej centrum był Jezus. To duch Święty jest źródłęm, On daje siłę i moc do uwielbiania, a ja chcę otwierać się na Jego działanie. Ostatnio pojawiały

Anna, 30 l.

Podczas tego kursu Pan Bóg pokazał mi jak ważne jest postawienie Jezusa Chrystusa w centrum każdej modlitwy, osobistej czy wspólnotowej. Uwielbienie Jezusa, oddanie mu czci, adorowanie Go uzdrawia, umacnia, wyzwala, niesie pokój i radość, ponieważ tego chce Ojciec, aby Syn był uwielbiony. Pan Jezus leczył także moje serce. Wierzę, że po ty kursie „nic już

Rafał, 42 l.

Ten kurs pokazał mi, że uwielbienie Pana jest najważniejszym „elementem” modlitwy wspólnoty oraz całego mojego duchowego życia. Dał mi narzędzia w postaci schematów modlitwy uwielbienia Jezusa oraz utwierdził mnie w przekonaniu, że tylko zawierzając wszystko Jezusowi mogę otworzyć moje serce na łaski Ducha Świętego, którymi nasz Pan nas obdarza. Uświadomił mi jak ważne jest to,

Karolina, 24 l.

W czasie kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej Jezus pokazał mi bardzo wyraźnie, jak ważna jest modlitwa osobista, indywidualna, że bez niej nie da się modlić we wspólnocie. Rozbudził jeszcze większy głód Słowa Bożego i Eucharystii oraz uwielbienia. Chwała Panu!

Jagoda, 22 l.

Na tym kursie Bóg pokazał mi wiele i wiele zdziałał w moim sercu. Jednak najważniejszym, a dla mnie przełomowym było to, gdy zauważyłam swój błąd w podejściu do modlitwy. Jezus uzmysłowił mi, że to on ma być w centrum każdej modlitwy, czy to wspólnotowej, indywidualnej, czy gdy proszę lub dziękuję – to On ma być

Dominik, 22 l.

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej był dla mnie czasem modlitwy. Bóg pokazał mi, w najbardziej trafnym momencie mojego życia, jak modlić się charyzmatycznie. Pokazał jak prowadzić spotkanie modlitewne, na czym polega istota wspólnoty. Nauczył mnie, że w każdym momencie życia mam oddawać Mu chwałę i uwielbiać Go, bo ona sam jest tego godzien w swojej nieskończonej