Wiola, 45 lat

Shape Image One
Shape Image One

Piękny Kurs!

Bóg prowadził i mówił do mnie przez Głoszących, czynił przełom w przekonaniu, że Zmartwychwstanie Jezusa to wezwanie do życia z Jego mocą i głębią. To przeciwieństwo biedy, narzekania, marazmu. To życie pełne cudów, radości i pełni wynikających z chodzenia za Nim, w Jego chwale, ale to też otwieranie serca na tych, którzy są w cierpieniu, bólu, aby ich przywracać do życia mocą i według prowadzenia Jezusa. Wracam z kursu pełna Mocy, ale też z pragnieniem chodzenia w chwale Bożej w Jego obecności i bliskiej relacji, z wielkim pragnieniem pójścia za Nim i za Jego Słowem, tam gdzie mnie pośle. Chwała Panu!