Marianna, 51 l.

Shape Image One
Shape Image One

Pan Jezus dotknął mnie na tym kursie tym, że bardzo potrzebuję formować się w Jego szkole nieustannie, ale też jak ważne jest formowanie następnych. I mną taką jaka jestem może się posłużyć, pomimo że jestem słaba i mam wiele wad, ale to On mnie powołuje, uzdalnia do bycia uczniem i formatorem, jeśli tylko otworzę przed Nim swoje serce i uczciwie będę współpracować z łaską Bożą. Te wszystkie metody przybliżyły mi bardzo, jak mogę pracować nad swoimi słabościami i wzrastać duchowo.