ks. Łukasz

Shape Image One
Shape Image One

Kurs Szymon-Piotr pokazał mi, jak ważna jest formacja. Jak ważne jest to, aby pozwolić, by Jezus mnie formował. Znając cel formacji jestem gotów przyjąć różne środki formacyjne od Jezusa. Piotr nie do końca był świadomy tego celu. Po przeżyciu tego kursu już to wiem i to dodaje sił, aby się nie poddawać. Wiem, że Bóg buduje mnie z moich słabości i sukcesów, i to wszystko jest ważne. To potrzebne jest mi i tym, do których Bóg mnie pośle. Dzięki temu kursowi wiem, jak spojrzeć na swoje porażki, jak przeżywać we wspólnocie swoje słabości. Cieszę się, że poznałem św. Piotra w jego naturalności, spontanicznym działaniu, pragnieniu świętości a jednocześnie grzeszności. Dziękuję Bogu za to, że nie cofa danego słowa, tak jak nigdy nie zrezygnował ze św. Piotra.