Joanna, 24 l.

Shape Image One
Shape Image One

Na tym kursie Pan był dla mnie przede wszystkim Nauczycielem. Dowiedziałam się wielu nowych, bardzo cennych rzeczy. Duch Święty otwierał mnie na poznawanie różnych rodzajów modlitwy, a także wlewał w moje serce odwagę i pewność, że jest przy mnie cały czas. Nauczył mnie, że mimo wszystkiego, czy w radościach czy w smutkach, mój wzrok powinien być skierowany ku Niemu, ku Jego uwielbieniu, aby oddać Mu chwałę i cześć. Dziękuję Ci Jezu, że pokazałeś mi, iż Ty jesteś prawdą i nie ma nigdzie indziej zbawienia, jak w jedności z Tobą w Duchu Świętym. To właśnie Duch Święty ma prowadzić modlitwę i to On jednoczy nas, byśmy byli jedną wspólnotą w Chrystusie. Chwała Panu!