Dorota, 37 lat

Shape Image One
Shape Image One

Dziękuję Panu Bogu za czas łaski. Na kursie Pan zachęcał mnie, abym otworzyła swoje serce na przyjęcie tego, co mi chce pokazać. Stanęłam w prawdzie przed Bogiem, sobą i zobaczyłam nędzę, grzesznika, którego Pan nie odrzuca, ale z miłością formuje, aby pójść za Nim. Bóg objawił mi się jako formator, który pragnie nieustannie prowadzić z miłością, ale i zaprasza do ufności – Jemu bardziej niż sobie. Chwała Panu.