Dominik, 22 l.

Shape Image One
Shape Image One

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej był dla mnie czasem modlitwy. Bóg pokazał mi, w najbardziej trafnym momencie mojego życia, jak modlić się charyzmatycznie. Pokazał jak prowadzić spotkanie modlitewne, na czym polega istota wspólnoty. Nauczył mnie, że w każdym momencie życia mam oddawać Mu chwałę i uwielbiać Go, bo ona sam jest tego godzien w swojej nieskończonej miłości do mnie. Bóg odnowił we mnie wiarę w Jego Słowo. Kurs ten był twórczy i niepowtarzalny. Chwała Panu!