brak

Shape Image One
Shape Image One

Przez ostatni czas otoczenie wzywało mnie konkretnie do działania – ewangelizacji pewnej osoby. Kurs dał mi pewność, że to nie jest tylko prośba osób, które znam, ale Boże zaproszenie, by przeze mnie działać w życiu tej osoby. Odczułam przymnożenie wiary, że Bóg może czynić cuda, że je czyni…Odczułam wypełnianie się woli Bożej w moim życiu, doświadczyłam konkretnego wezwania do służby drugiemu człowiekowi, do “niesienia Pana”. Jako kobieta widziałam swoje wady, niedostatek, przez co bywałam wycofana w relacjach, mając poczucie, że nie zasługuję…Teraz wiem, że najlepsze co mogę dać innym to Jezus, a spotkanie Zmartwychwstałego Pana, to bezcenny dar, którym mogę się dzielić – aż zapragnęłam wyjść do ludzi!