Świadectwa z kursu Jan


  • Długo się zmagałem z przyjazdem na kurs, ponieważ czułem, że bycie uczniem Jezusa to bardzo radykalna decyzja, nie pomyliłem się. Pan jednak pokazał mi, że radykalne decyzje nie są straszne, są piękne. Jestem pewny, że jeżeli zmagasz się z decyzją czy pojechać na kurs, to Pan cię na niego zaprasza, abyś mógł być prawdziwym uczniem. Prawda wyzwala! Chwała Panu!

Marek


  • W czasie tego kursu Pan Bóg pokazał mi, że nie jestem Jego uczniem. Uświadomił mi, że to, co uważałem za rzecz, która jest moim priorytetem, była właściwie na ostatnim miejscu. Jezus dał mi siłę, by przestawić kolejność do właściwej i pokazał, że ten, kto miłuje może wszystko uczynić dla chwały Boga.

Bartłomiej


  • Kurs Jan pozwolił mi na odnowienie relacji z Jezusem oraz zajęcie prawdziwego miejsca w Jego planie zbawienia jako umiłowanego ucznia. Jezus pozwolił mi na nowo zachwycić się Jego nauką. Kus ten dał mi ogromny i silny fundament w dziele formacji, a także uzdrowił wiele sfer mojego życia i dał nowe spojrzenie na wiarę, a także moją zwykłą, codzienną rzeczywistość, która na pewno nie będzie już taka sama. Chwała Panu!

Ewelina


  • Na kursie Jan Jezus dał mi nowe życie – życie, z którego sama się wcześniej wykreśliłam. Dał mi doświadczyć radości i miłości Ojca z powrotu marnotrawnej córki. Na kursie ofiarowałam Jezusowi całą moją radość z tego, że Jezus mnie wybawił, oddałam Mu wszystkich ludzi, którzy mnie do Niego przyprowadzili i wspólnotę. Jezus jest Panem całego mojego życia i wiem, że On zawsze jest ze mną. Chwała Panu!

Kasia


  • Na tym kursie Jezus pokazał mi rzeczy, które potrzebowały uzdrowienia i pokazał mi drogę, jaką powinienem iść, by stać się Jego prawdziwym uczniem. Mogłem doświadczyć wielkiej miłości, która uzdrawiała moje wnętrze. Uzdrowione zostały także moje relacje z przyjaciółmi z całej mojej wspólnoty.

Paweł


  • Jezus bardzo dużo uczynił dla mnie na tym kursie. Pokazał mi prawdę o sobie i to, żebym nie bała się głosić Jezusa. Chcę być uczniem Jezusa! – ta formacja się już zaczęła. W mojej rodzinie Pan Jezus też rozpoczął swoje działanie dość mocne. Pogodziłam się z mężem po długiej rozłące i Pan obiecał, że odbuduje nasz związek małżeński. Chwała Panu za to, co dla mnie uczynił!

Małgosia


  • Na kursie Jan Jezus dał mi głębokie pragnienie formowania w sobie ucznia Jezusa, trwania przy Nim i następnie podjęcia się formowania kolejnych uczniów. Chcę, by ten kurs był dla mnie nowym początkiem. Mam świadomość, że Słowo musi biec. Mam świadomość, że bez mojego uczniostwa plan Boży nie może być realizowany. Chwała Panu!

Paweł


  • Kurs Jan był dla mnie przepięknym czasem przy sercu mojego jedynego Mistrza i Nauczyciela. Pan na nowo odnowił naszą miłość, ożywił wzajemną relację i jeszcze bliżej przyciągnął mnie do siebie. Dał mi głębokie pragnienie i tęsknotę przebywania tylko z Nim i dla Niego. Pokazał, że uczeń jest jak jego Mistrz-od początku, aż po krzyż. Dał mi pragnienie życia dla Jezusa i formowania kolejnych uczniów, by Słowo biegło. Chwała Panu!

Marta


  • Podczas kursu Jan, w którym uczestniczyłam w tym roku Bóg działał mojemu sercu wspaniałe rzeczy. Bardzo mocno moje serce zostało przez Boga poruszone, podczas gdy usłyszałam słowa „Nie każdy, kto Mi mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego”, Bóg dał mi poznać, że nie zawsze moje inicjatywy i działanie są poparte czystymi motywacjami. Zobaczyłam, że jako uczeń Jezusa mam, tak jak mój Mistrz, wpatrywać się przede wszystkim w Boga i wsłuchiwać się w Jego słowa a nie skupiać się na tym świecie i na tym jak ten świat mnie ocenia, by gdy się spotkamy w niebie Bóg mógł do mnie powiedzieć „Podejrzewam, że jesteś uczniem Mojego Syna Jezusa, wejdź do Królestwa Niebieskiego”. Zobaczyłam także, że trudne i bolesne doświadczenia, których często nie rozumiem są dla mnie błogosławieństwem, bo Bóg także przez nie chce mnie formować i wyprowadzać z nich wiele dobrego. Przez te doświadczenia i prześladowania staję się także podobna do mojego Mistrza, który wiele wycierpiał stając się człowiekiem i ja, jako uczeń dzielę los mojego Mistrza. Za ten wspaniały czas i za to, co Bóg uczynił mojemu sercu Chwała Panu!

Ania