Świadectwa z kursu Emaus


 • Kurs „Emaus” pokazał mi moją prawdziwą drogę przygotowaną przez Pana.  Zabrał frustrację, która mnie od Niego oddalała. Jego Słowo było dla mnie wyraźną odpowiedzią na moja niepewność. Kurs pokazał mi, że Jezus o wszystko się troszczy, że nigdy nie spuszcza ze mnie swojego pełnego miłości spojrzenia.

Ula


 • Pan Bóg na kursie „Emaus” rozwiązał wszystkie moje problemy i pokazał mi jak ogromnym darem jest Pismo Święte oraz pozwolił mi odkryć Jego wielką mądrość. Chwała Panu !

Weronika


 • Dziękuję Ci Panie Jezu, że przypomniałeś mi i dałeś odczuć, że moje imię wyryte jest na Twoich dłoniach i wypisane w Twoim sercu. Ty jak kiedyś uczniom idącym do Emaus tłumaczyłeś i wyjaśniałeś Pismo na tym kursie. Pozwoliłeś mi odczuć Twoją miłość i doświadczyć Twojej obecności w Słowie i w Eucharystii, tak że serce bardziej pała miłością do Ciebie i bliźnich.

s. Emilia


 • Dziękuję Panu za to że wskazał mi że Jego Słowo jest źródłem miłości, głębią z której mogę czerpać siłę i moc do głoszenia Jego Ewangelii. Jest światłem, które rozprasza moje mroki i prowadzi do Królestwa Bożego. Pan rozpalił moje serce, ono płonie. Chwała Panu!

Halina, 56l.


 • Kochany Jezu! Dziękuję za kurs „Emaus”, który otworzył moje serce do słuchania Słowa Bożego, do podjęcia decyzji, aby Słowo Boże było na pierwszym miejscu i w zasięgu mojej ręki. Jezu dziękuję Ci za wszystko, wierzę Twojemu Słowu i mam wielkie pragnienie Je wypełniać i nieść Go tym, którzy Cię Panie Jezu nie znają, odeszli od Ciebie lub ich serca są twarde, pragnę aby Twoja Najdroższa Krew nie była na darmo przelana a Twoje cierpienie wzruszyło ich serca, by powrócili do Ciebie i szli drogą przykazań.

Krystyna, 48l.


 • Pan Bóg mi pokazał co mam czynić, aby było dobrze. Zrozumiałam co jest przyczyną moich niepowodzeń. Pan dał mi konkretne wskazówki by żyć pełnią życia. Doświadczyłam mocy Słowa i bliżej poznałam Jezusa. Nie wracam do domu taka sama. Dziękuję Bogu, że tak bardzo walczy o mnie i nie pozwala by było mi źle. Dziękuję Ci Boże za moją przemianę.

Justyna, 26l.


 • Pan na nowo zachwycił mnie  swoim Słowem, rozpalił pragnienie nie tylko czytania Pisma Świętego jak wgłębiania się w Jego treść bym traktował Tę księgę jak list Boga dla MNIE. Tym Słowem chcę żyć i mocą Ducha Je głosić.

ks. Mateusz


 • Dziękuję Ci Jezu za tą przyjaźń ze Słowem, którą mi dałeś . Dziękuję za chęć czytania, rozważania Twojego Słowa. Dziękuję za uwolnienie ze wszystkich rzeczy, które przeszkadzały mi powiedzieć Tobie kocham Cię. Chwała Panu!

Ewa, 20l.

 • Kurs Emaus to był czas, na którym Pan dał mi poznać jak cudowne jest Jego Słowo. Jak mogę się Nim zachwycić, smakować, jakie emocje we mnie wywołuje. Jeszcze na nowo zachwycił mnie Pan. Robi to za każdym razem w cudowny, niepowtarzalny sposób. Zawsze zaskakujący, pełen niespodzianek. Poznałam jak dużo jest jeszcze do zrobienia z mojej strony, abym żyła Słowem Pana. Chwała Panu!

Małgorzata, 45l.


 • Na samym początku kursu poczułem wstyd, który był związany z tym, że tak naprawdę spotkałem żywego Boga w moim życiu, ale Go nie poznałem-nic o Nim nie wiedziałem. Jednak z godziny na godzinę Pan rozpalał ogień w moim sercu- pragnienie czytania Słowa. Wiem, że chcę poznać mojego Przyjaciela! Chcę mniej mówić, a więcej Go słuchać! Chwała Panu!

Bartek, 23l.


 • Na kursie Emaus Pan umocnił mnie w przekonaniu o konieczności codziennego rozważania Słowa, o codziennej modlitwie Słowem i codziennym karmieniu się Nim. Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne pokazało mi to w czy jestem mocny, ale też pokazało mi moje słabości, miejsca ciemne w moim sercu, które to Słowo jest w stanie przemienić. Bardzo pragnę, aby to Słowo stwarzało mnie na nowo i aby leczyło moje zranienia. Chwała Panu!

Artur, 33l.


 • Jezus Słowo pokazał mi na tym kursie, kim naprawdę jest. Jezus Słowo dogłębnie dotknął moje serce i jak płomień rozpalił je. Mam nadzieję w Panu, że ten płomień nigdy nie zagaśnie, że serce moje będzie płonęło ciągle w miłości do Jezusa Słowa. Chwała Panu!

Darek, 41l.


 • Czas kursu wybrał Pan, właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebowałam, by pogłębić relację ze Słowem. To On zaprosił mnie tutaj, przyprowadził i mówił, że to właśnie w Słowie są zawarte wszystkie obietnice, jakie dał mojemu sercu. Obudził pragnienie studiowania Jego Słowa. Chwała Panu!

Weronika, 20l.


 • Podczas kursu Pan powiedział mi wielkie rzeczy, że chce spełniać pragnienia mojego serca oraz, że Jego plany względem mnie są pełne pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełniły się moje nadzieje na przyszłość. Jezus Słowo mówił do mnie podczas tego kursu, wlał w moje serce miłość, pokój oraz rozpalił moje serce do czytania, rozważania, a także głoszenia Jego Słowa. Jestem wdzięczna Panu za Jego Słowo i ten czas, który mi dał. Chwała Panu!

Ewelina, 20l.


 • Jezus Słowo rozkochał mnie do czytania Pisma Świętego. Pragnienie to nosiłam długo w sercu, ale zawsze miałam problemy, aby się nad nim pochylić, zawsze było coś ważniejszego, bądź Go po prostu nie rozumiałam. Teraz nie mogę doczekać się, kiedy zasiądę do Jego studiowania, gdzie zobaczę wszystko, co powinno wiedzieć moje serce, aby żyć dobrze i z wolą Pana. Chwała Panu!

Kinga, 21l.


 • Jezus Słowo uświadomił mi, że powinienem Go bardziej poznając, aby znając Go móc o Nim mówić. Aby w majestacie prawdy Jezusa Słowo być radykalnym tam, gdzie należy takim być i być łagodnym tam, gdzie trzeba być łagodnym. Słowo daje się mi poznać, abym tylko chciał Go poznawać. Odkryłam wielkość majestatu Boga. Chwała Panu!

Sławek, 39l.


 • Kurs Emaus to czas, kiedy Jezus Słowo w szczególny sposób dotykał moje serce zachwycając je swym pięknem i mocą. Słowo otrzymane od Pana w tym czasie napełniło mnie radością, pokojem, miłością i pragnieniem poznawania Go w Jego Słowie, które jest światłem mojego życia, za którym chcę iść. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu Samemu, cześć i chwała na wieki wieków, Amen!

Ania, 37l.