Świadectwa z kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej


 • Podczas tego kursu uświadomilam sobie to, żeby wspólnota była prawdziwa, musi być oparta na Bogu, że Jezus musi być na pierwszym miejscu, bo inaczej wszystko się posypie, bo przecież to wszystko dla Niego, dla Jego chwały. Zrozumiałam też, jaką wartość zapominana przez nas (przeze mnie) ma Eucharystia. Nie byłam tego świadoma. Będę się teraz starała uczestniczyć w Eucharystii przed każdą wspólnotą, aby Jezus był w centrum. Chwała Panu!

Maria, 21 l.


 • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej był dla mnie czasem modlitwy. Bóg pokazał mi, w najbardziej trafnym momencie mojego życia, jak modlić się charyzmatycznie. Pokazał jak prowadzić spotkanie modlitewne, na czym polega istota wspólnoty. Nauczył mnie, że w każdym momencie życia mam oddawać Mu chwałę i uwielbiać Go, bo ona sam jest tego godzien w swojej nieskończonej miłości do mnie. Bóg odnowił we mnie wiarę w Jego Słowo. Kurs ten był twórczy i niepowtarzalny. Chwała Panu!

Dominik, 22 l.


 • Ten kurs pokazał mi, że uwielbienie Pana jest najważniejszym „elementem” modlitwy wspólnoty oraz całego mojego duchowego życia. Dał mi narzędzia w postaci schematów modlitwy uwielbienia Jezusa oraz utwierdził mnie w przekonaniu, że tylko zawierzając wszystko Jezusowi mogę otworzyć moje serce na łaski Ducha Świętego, którymi nasz Pan nas obdarza. Uświadomił mi jak ważne jest to, aby Jezus był centrum mojego życia. Bo tylko wtedy jestem otwarty na Jego łaski i mogę z pokorą służyć Panu, poprzez wspólnotę.

Rafał, 42 l.


 • Na tym kursie Bóg pokazał mi wiele i wiele zdziałał w moim sercu. Jednak najważniejszym, a dla mnie przełomowym było to, gdy zauważyłam swój błąd w podejściu do modlitwy. Jezus uzmysłowił mi, że to on ma być w centrum każdej modlitwy, czy to wspólnotowej, indywidualnej, czy gdy proszę lub dziękuję – to On ma być zawsze w centrum. Jezus w centrum, a nie ja, nie moje problemy, ambicje czy zachcianki. Chwała Panu!

Jagoda, 22 l.


 • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej rozbudził mnie do głębszego uwielbienia, zrozumiałam jak Bóg Ojciec chce być uwielbiany. Doświadczyłam ogromnej miłości Bożej, czułam jak Bóg mnie kocha, jak przez modlitwę jednoczę się z Nim, jak się scalam. Pan uporządkował moją wiedzę i pokazał jak mam iść drogą podążając za Nim. Chwała Panu!

Dorota, 30 l.


 • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej na nowo ukazał mi Boga żywego działającego z mocą i przychodzącego w chwale. Kurs ten bardzo ożywił moja wiarę, pokazał piękno modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz przekazał wiele cennej wiedzy, która pomoże mi w mojej posłudze i dalszym wzrastaniu w formacji. Chwała Panu!

Artur, 33 l.


 • Na kurs przyjechałam z chaosem w modlitwie. Przez ten czas kursu dowiedziałam się, jak powinna być moja modlitwa, aby była charyzmatyczna, aby była uwielbieniem Pana w Duchu Świętym, aby jej centrum był Jezus. To duch Święty jest źródłęm, On daje siłę i moc do uwielbiania, a ja chcę otwierać się na Jego działanie. Ostatnio pojawiały się u mnie wątpliwości co do uczestnictwa we wspólnocie. Wczoraj Pan przekonał moje serce do pozostania i wzrastania; zabrał lęk przed modlitwą wspólnotową, napełnił serce pokojem. Chwała Panu za ten święty czas!

Agnieszka, 38 l.


 • Podczas tego kursu Pan Bóg pokazał mi jak ważne jest postawienie Jezusa Chrystusa w centrum każdej modlitwy, osobistej czy wspólnotowej. Uwielbienie Jezusa, oddanie mu czci, adorowanie Go uzdrawia, umacnia, wyzwala, niesie pokój i radość, ponieważ tego chce Ojciec, aby Syn był uwielbiony. Pan Jezus leczył także moje serce. Wierzę, że po ty kursie „nic już nie będzie takie same”. Chwała Panu!

Anna, 30 l.


 • Na tym kursie Pan był dla mnie przede wszystkim Nauczycielem. Dowiedziałam się wielu nowych, bardzo cennych rzeczy. Duch Święty otwierał mnie na poznawanie różnych rodzajów modlitwy, a także wlewał w moje serce odwagę i pewność, że jest przy mnie cały czas. Nauczył mnie, że mimo wszystkiego, czy w radościach czy w smutkach, mój wzrok powinien być skierowany ku Niemu, ku Jego uwielbieniu, aby oddać Mu chwałę i cześć. Dziękuję Ci Jezu, że pokazałeś mi, iż Ty jesteś prawdą i nie ma nigdzie indziej zbawienia, jak w jedności z Tobą w Duchu Świętym. To właśnie Duch Święty ma prowadzić modlitwę i to On jednoczy nas, byśmy byli jedną wspólnotą w Chrystusie. Chwała Panu!

Joanna, 24 l.


 • Kurs uświadomił mi, że charyzmatyczną nie jest tylko modlitwa wspólnotowa, ale charyzmatyczna może być także moja modlitwa indywidualna. Przypomniał, że najcenniejszą i najpiękniejszą z modlitw jest Eucharystia. Mogłam doświadczyć, że podczas uwielbienia Jezus prawdziwie dotyka i przemienia nie okoliczności czy moje konkretne problemy, ale przemienia serce, które dzięki Niemu potrafi spojrzeć na siebie z innej perspektywy, z perspektywy bycia kochanym i bezpiecznym w dłoni naszego Pana. Chwała Panu!

Kasia, 23 l.

 • W czasie kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej Jezus pokazał mi bardzo wyraźnie, jak ważna jest modlitwa osobista, indywidualna, że bez niej nie da się modlić we wspólnocie. Rozbudził jeszcze większy głód Słowa Bożego i Eucharystii oraz uwielbienia. Chwała Panu!
Karolina, 24 l.

 • Podczas kursu Jezus pokazał mi, czym jest modlitwa uwielbienia. Zapragnął, abym z większą mocą szła głosić Chrystusa. Umocnił mnie i dodał mi odwagi, aby dawać miłość. Wskazał jak skutecznie mogę korzystać z Pisma świętego, bo o to Go prosiłam. Zapragnął, abym poszła drogą jaką mi wyznaczył.
Dorota, 47l.

 • Niech będzie Bóg uwielbiony w swoim nieskończonym miłosierdziu! On otworzył moje oczy i serce, bym Go nieustannie uwielbiał. To piękny czas kursu, gdzie mogłem uporządkować swoją wiedzę na temat spotkań modlitewnych, a także modlitwy osobistej. Pan prowadził mnie przez cały czas, pozwalał odczuć jaki jest dobry i łaskawy. Już teraz wiem, że po powrocie do mojej wspólnoty, to On będzie działał i to On będzie najważniejszy. Chwała Panu!

ks. Paweł, 30l.


 • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej bardzo zmienił i uporządkował moją modlitwę. Wcześniej była ona bardzo chaotyczna, skoncentrowana głównie na moich cierpieniach, mało w niej było radości. Jezus nauczył mnie modlić się w prostocie serca, uzdrowił mnie także przed strachem związanym z mówieniem modlitwy na głos oraz z obawy przed prowadzeniem takiej modlitwy. Jezus pokazał mi także jak ważna jest wspólnota, objawił mi prawdziwy skarb relacji we wspólnocie. Pan uzdrawiał mnie także z moich cierpień, oczyszczał moje serce z rozpamiętywania moich problemów. Jeśli jeszcze bardziej chcesz doświadczyć Jezusa w swoim sercu, nauczyć się jeszcze piękniej z Nim rozmawiać i żyć to bardzo serdecznie polecam Ci ten kurs.
Magda, 21l.

 • Był to niesamowity czas spotkania z Bogiem. W ciągu tych trzech dni, przemierzyłem ogromną drogę w modlitwie. Był to czas coraz mocniejszego, bardziej namacalnego doświadczania obecności Boga w mojej modlitwie. Jezus przełamał wszystkie trudności, jakie miałem na modlitwie. Kurs ten rozpalił we mnie pragnienie częstego spotykania się z Jezusem na modlitwie. Jeśli przeżywasz trudności z modlitwą, to jest to czas, który na pewno zmieni taki stan rzeczy. Chwała Panu!
Przemek, 18 l.

 • W czasie tego kursu Pan Jezus uwalniał moje serce od lęku i umacniał swoim Duchem Świętym, abym mógł w wolności dziecka Bożego trwać przed kochającym Ojcem i uwielbiać. Pan uwalniał i uzdalniał do prowadzenia modlitwy. Przymnożył wiarę w to, że On mnie obdarował i napełnił serce ufnością, że On jest zawsze i mogę liczyć na Jego pomoc.
ks. Marcin

 • Na tym kursie dostrzegłam, jak ważna jest modlitwa rano. Postanowiłam wcześniej wstawać do szkoły i modlić się tym schematem, który dostałam podczas kursu. Zauważyłam również jak bardzo ważne jest uwielbienie Pana Jezusa. Wcześniej miałam w sercu pychę i myślałam, po co mam uwielbiać Pana Boga. To się zmieniło. Chwała Panu!

Małgorzata, 18l.