Struktura


Jak najmniejsza struktura dla jak największej skuteczności:

  • Projektu Patoralny zatwierdzony przez Kościół
  • jedno biuro międzynarodowe
  • jeden międzynarodowy dyrektor
  • biura krajowe
  • Szkoły diecezjalne (zakonne)
  • Szkoły parafialne

Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za wprowadzanie Projektu Pastoralnego oraz opracowanie programu formacji.

Koordynator międzynarodowy odpowiada za koordynowanie pracy na skalę światową, zachowując oryginalny charyzmat i współpracując z biurami krajowymi.

Dyrektor biura krajowego odpowiada za koordynowanie pracy na terenie kraju, zachowując oryginalny charyzmat i współpracując z ekipami lokalnymi.