Strategia


Ty więc, moje dziecko, to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych.

2 Tm 2, 1-2

Strategia, na której opiera się Projekt Pastoralny Świętego Andrzeja, polega na wykorzystaniu czynnika pomnażania:

  • nie wystarczy ewangelizować – trzeba formować ewangelizatorów oraz formatorów ewangelizatorów
  • kursy powinny być możliwe do odtworzenia przez uczestników
  • każdy ewangelizator powinien uformować swojego następcę