Program formacji


Program formacji jest PErmanentny, Progresywny, Systematyczny i Integralny.

–     Permanentny:

Podstawą funkcjonowania Projektu są:

 • szkoły stacjonarne w 60 krajach na 5 kontynentach;
 • ekipy wędrowne posługujące w dowolnym kraju w celu założenia nowej szkoły. Obecnie dostępne są materiały do kursów w języku hiszpańskim, francuskim, angielskim, włoskim, polskim, węgierskim, portugalskim i niemieckim.

–     Progresywny:

Formacja dokonuje się na trzech poziomach:

I. Szkoła ewangelizacji – z trzema etapami formacji:

 • podstawowy – podstawy życia chrześcijańskiego (7 kursów):
 1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja
 2. Emaus: Słowo Boże
 3. Jan: formacja uczniów
 4. Jezus według Czterech Ewangelistów
 5. Historia Zbawienia: nasza własna historia
 6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli
 7. Błogosławieni jesteście: droga do szczęścia
 • wzrostu – przygotowanie do pełnienia misji ewangelizacji (7 kursów):
 1. Paweł: formacja ewangelizatorów
 2. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię
 3. Apollos: formacja głoszących
 4. Sekret Pawła: wizja duszpasterska
 5. Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą
 6. Wprowadzenie do Biblii
 7. Łukasz: apologetyka
 • dopełniający – formacja formatorów ewangelizatorów (7 kursów):
 1. Maryja: list Chrystusa
 2. Teologia biblijna
 3. Maranatha: Apokalipsa
 4. Piotr: eklezjologia
 5. Melchizedek: liturgia
 6. Nehemiasz: doktryna społeczna Kościoła
 7. Jetro: ekumenizm

II. Podręcznik Busola, Kurs Andrzej oraz Laboratorium Józef Barnaba:

 • formacja osoby do pełnienia misji ewangelizatora zgodnie z założeniami Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja
 • przygotowanie zespołu pastoralnego: ekip posługujących, nauczycieli programu formacji, dyrektorów szkół

III. Międzynarodowe Seminarium Świętego Andrzeja:

 • seminaria regionalne (coroczne)
 • spotkanie światowe (co 4 lata)

–     Systematyczny:

Łączy programy, które tworzą system formacji:

 • program biblijny: studium wiary w oparciu o Słowo Boże;
 • program historyczny: studium rozwoju wiary w Izraelu i w Kościele;
 • program pastoralny: odpowiedź dla dzisiejszego świata i budowanie cywilizacji miłości.

–     Integralny:

Ma na celu integralną formację osoby.