UZDRAWIANIE LUDZKICH SERC

22.00

Kategoria:

6 w magazynie

Opis

Charyzmatyczny duszpasterz, lider ogólnopolskiej wspólnoty i zespołu muzycznego, opowiada o nowej ewangelizacji, odkrywaniu powołania i charyzmatów oraz wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed Kościołem. Opisuje historię swojego gwałtownego nawrócenia, drogę od antyklerykalizmu i ateizmu do kapłaństwa, życia we wspólnocie i głoszenia Dobrej Nowiny. W sposób prosty i bezpośredni mówi o momentach, w których wyraźnie odczytywał Bożą wolę, ale także o chwilach niepewności i zniechęcenia. Dzieli się swoją wizją misji Kościoła i jego miejsca we współczesnym świecie, jak również marzeniami dotyczącymi jego przyszłości. Cały czas podkreśla przy tym ogromną wagę otwartości na natchnienia Ducha Świętego.

Pośród wielu innych ciekawych zagadnień ks. Krzysztof mówi m.in.:

– o nawróceniach, uzdrowieniach i proroctwach;
– o prowadzeniu przez Boga i myśleniu strategicznym;
– o uwielbieniu, muzyce i modlitwie,
– co to jest kerygmat i jak go głosić;
– jak ewangelizować, by przynosiło to rzeczywiste, trwałe owoce;
– o roli rozeznawania duchowego; co zrobić, by sakrament bierzmowania nie był dla młodych pożegnaniem z Kościołem;
– o potrzebie dostosowywania środków głoszenia Słowa do zmieniającej się rzeczywistości;
– o miejscu charyzmatów w ewangelizacji;
– o tym, jak z ewangelizowanych tworzyć ewangelizatorów;
– jak powstaje i funkcjonuje dobra, żywa wspólnota;
– czy chrześcijanie powinni angażować się w politykę;
– czy polskiemu Kościołowi grozi los Kościołów Zachodu.

 

Autor: Ks. Krzysztof Kralka SAC