Początki


jezus-z-przyjacielemŚrodowisko pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji zostało zainicjowane przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w 2007 r. W pierwszej fazie istnienia skupiało kleryków WSD SAC i kilka osób świeckich mających doświadczenie uczestnictwa w kursach ewangelizacyjnych i pracy w ekipach prowadzących kursy. Z myślą o możliwości formowania się do ewangelizacji powstała w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna „Nazaret”. Członkowie wspólnoty istniejącej do dziś spotykali się na cotygodniowym spotkaniu modlitewnym oraz uczestniczyli i posługiwali w ekipach kursów SNE. Od momentu powstania Wspólnota Nazaret zorganizowała w WSD SAC kilka kursów ewangelizacyjnych.

Po dwóch latach współpracy i wspólnej posługi Środowiska ze Szkołą Nowej Ewangelizacji OIKOS 2.04 z Ciechocinka (do której, do momentu zatwierdzenia Pallotyńskiej SNE formalnie należeli wszyscy tworzący Środowisko) zaczęliśmy oficjalnie funkcjonować wśród Szkół Ewangelizacji jako nowo tworząca się Szkoła.

Z chwilą przyjazdu ks. Krzysztofa do Lublina rozpoczęła się formacja nowych osób i całych wspólnot chętnych tworzyć Szkołę Nowej Ewangelizacji. W przeciągu dwóch lat pracy w Lublinie Środowisko Pallotyńskiej SNE przeprowadziło wiele kursów ewangelizacyjnych, w których uczestniczyło ok. 1500 osób.

16 czerwca 2011 r. ks. Józef Lasak SAC Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego powołał do istnienia Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Lublinie, a ks. Krzysztofa Kralkę SAC mianował jej Dyrektorem.