Misja i cel


Kościół żyje, by ewangelizować

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 14

cross_1_small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Szkół Ewangelizacji realizujących Projekt Pastoralny Świętego Andrzeja jest ewangelizować z mocą, aby przynosić obfity i trwały owoc. (J 15, 8.16).

Apostołowie z wielką mocą świadczyli
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa

Dz 4, 33

  • Apostołowie – powołania do ewangelizacji nie realizuje się w pojedynkę ale we wspólnocie apostolskiej zjednoczonej z Piotrem
  • świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa – treścią głoszenia jest kerygmat, świadczenie o śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, aż do Jego ponownego przyjścia
  • z wielką mocą – głoszenie z odwagą i namaszczeniem Ducha Świętego (parresia) oraz w mocy charyzmatów (dynamis)

Celem Szkół jest odpowiedzieć na wezwanie Jezusa formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia – zakładając szkoły ewangelizacji (docelowo w każdej wspólnocie parafialnej).