Metodologia


PEDAGOGIA, METODYKA I TECHNIKI NAUCZANIA

Zasady pedagogiczne:

 • Zasada teologiczna Pawła z Tarsu:cross_4_small

Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost

(1 Kor 3, 6)

 • Zasada ewangeliczna Jezusa:

Uczcie się ode Mnie – Jezus jest zarówno Mistrzem jak i Przesłaniem.

 • Zasada filozoficzna:

Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu.
Nic nie dostaje się do umysłu, co nie przejdzie przez emocje.

 • Zasada profetyczna Jeremiasza:

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, wszyscy bowiem od najmniejszego
do największego poznają Mnie (Jr 31, 34).

 • Zasada pragmatyczna:

Nowe wino do nowych bukłaków: nowa mentalność.

 • Zasada pedagogiczna:

Edukacja (ex ducere). Od nauczania do matetyki.

Metodyka:

 • Aktywne uczestnictwo:

Uczeń jest uczestnikiem procesu nauczania – uczenia się.

 • Adaptacja do poziomu uczestników:

Nową wiedzę buduje się na bazie wiedzy już zdobytej
i wzmacnia przez osobiste doświadczenie.

 • Personalizacja we wspólnocie:

Formuje się osobę – we  wspólnocie i przez wspólnotę.

 • Implozja – eksplozja:

Rozbicie analityczne, a następnie synteza i podsumowanie,
aby lepiej zrozumieć i zapamiętać.

 • Objawienie Ducha Świętego:

Ewangelizować uczymy się ewangelizując.

Techniki dydaktyczne:

 • Najpierw poznać osobę, którą będziemy ewangelizować.
 • Wspierać i rozwijać u niej poczucie własnej wartości i umiejętność samooceny.
 • Motywować i zainteresować prezentacją.
 • Muzyka.
 • Przygotowanie środowiska sprzyjającego integracji wspólnoty nauczania – uczenia się.
 • Twórczość.
 • Przechodzenie od teorii do praktyki.
 • Aktywność uczestników:  wzorcowanie, wartościowanie, oceny i wyzwania.
 • Powtarzanie i podsumowywanie, aby zrozumieć i zapamiętać.
 • Przykłady, aby wyjaśniać i świadectwo życia.
 • Podsumowywać, aby odkryć przesłanie.
 • Nauczanie całościowe poprzez wszystkie zmysły i uczucia.