KRDK SNE


Senat
Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji 

Przewodniczący:
ks. Artur Sepioło (SNE Gliwice)

Wiceprzewodniczący:
ks. dr Sławomir Płusa (SNE Radom)
Sekretarz:
Iwona Zielonka (SNE Płock)
Członkowie senatu
ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE Stryszawa)
ks. Krzysztof Kralka SAC (SNE Lublin)

KONTAKT

Biuro Krajowej Rady Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji
biuro@sne.pl

www.sne.pl

Ks. Artur Sepioło – Przewodniczący KRD KSNE
ul. Toszecka 36A
44-102 Gliwice
tel.:+48.32 2705830
fax: +48.32 2705830
a.sepiolo.sne@gmail.com

dr Iwona Zielonka – rzecznik/sekretarz Porozumienia:
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej
pw. św. Łukasza Ewangelisty
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.: 502215386
email: biuro@sne.pl