Historia


Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Mk 16,15

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

1 Kor 9,16

Projekt Pastoralny Świętego Andrzeja jest odpowiedzią na wezwanie i posłanie Jezusa, by głosić Ewangelię po krańce ziemi, do czasów. Odpowiada na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji: nowej w zapale, w metodzie i środkach wyrazu

 

  • 1980: Powstaje pierwsza Kerygmatyczna Szkoła Ewangelizacji w Meksyku, zwana wówczas Szkołą Apostołów, zainicjowana przez świeckiego katolika, José H. Prado Floresa.
  • 1985: José H. Prado Flores i ojciec Emiliano Tardif jednoczą siły oraz charyzmaty w celu określenia profilu Projektu Pastoralnego.
  • 1997: Powstaje pierwsze międzynarodowe Biuro w Guadalajarze w Meksyku. José H. Prado Flores zostaje wybrany jego Dyrektorem.
  • 1999: Kardynał Juan Sandoval Iñiguez mianuje księdza Luisa Alfonso Zepeda asystentem kościelnym Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.
  • 2008: Mamy 2000 szkół ewangelizacji, w 60 krajach na 5 kontynentach, posiadających ten sam program, wizję i metodologię.
  • 2015: Mamy ponad 2000 Szkół Ewangelizacji w 67 krajach na 5 kontynentach, posiadających ten sam program, wizję i metodologię.

Pierwsza Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała z inicjatywy José H. Prado Floresa oraz pastora zielonoświątkowego Wiliama Finke w Chilpancingo de los Bravo w południowo – środkowym Meksyku w 1980r., podczas miesięcznego letniego kursu ewangelizacji dla 43 osób. Od tego momentu rozpoczyna się oficjalna praca wspólnoto-szkoły ze szczególnym naciskiem na kerygmat, jako fundament każdego przepowiadania Dobrej Nowiny. W 1981r. Flores poznał o. Emiliano Tardif i zaczęła się ich współpraca w dziele nowej ewangelizacji, do której wzywał wówczas Jan Paweł II. José H. Prado Floresa prowadził różne kursy dla wspólnoty „Jan Paweł II” z Republiki Dominikany, na której czele stał w tym czasie o. Tardif. Dzięki tej współpracy dostrzeżona została ogromna rola posługi charyzmatycznej w dziele nowej ewangelizacji. W 1983r. szkoła przeniosła siedzibę do miasta Guadalajary i otrzymała nazwę „Szkoła Apostołów. Tam prowadziła szkolenia dla liderów grup charyzmatycznych z różnych części Meksyku. W latach 1987-1993 „Szkoła Apostołów realizowała projekt „Ewangelizacja 2000? na gruncie Ameryki Łacińskiej, generując około 200 kolejnych szkół. W tym czasie dzięki kontaktom we Włoszech i w krajach Europy Środkowo – Wschodniej rozwijała się wizja i strategia szkoły. Od 1994r. szkoła nosi nazwę „Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja?. Nazwa ta wynikała z rozeznanej misji – przyprowadzania kolejnych „Piotrów do Jezusa na wzór św. Andrzeja, tak by i oni mogli służyć i głosić miłość Pana Jezusa, jeszcze bardziej i więcej (por. J 1, 35-42). Szkoła dostała kościelne zatwierdzenie arcybiskupa Guadalajara – kard. Juan Sandowal. Jej program składał się wówczas z 21 kursów podzielony na trzy etapy szkolenia. W 1994r. współpracę ze szkołą rozpoczął o. Ricardo Arganaraz ze wspólnoty „św. Jana Chrzciciela z Camparmo. W tym okresie uwaga skierowana została na aspekt wspólnotowy w nowej ewangelizacji. Doprowadziło to w 1995 r. do powstania międzynarodowego programu KErygma • KArisma • KOinonia (w skrócie KeKaKo), który stanowił podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie służby nowej ewangelizacji w formie programowej SNE. Ustanowione zostało Międzynarodowe Biuro KeKaKo w Guadalajarze w Meksyku. W 1999r. odbyło się w Meksyku pierwsze Międzynarodowe Seminarium KeKaKo dla liderów i formatorów, w którym wzięło udział 50 uczestników z różnych krajów. W tym samym roku Fr. Luis Alfonso Zepeda został powołany na stanowisko Asystenta Kościelnego Kerygmatycznej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja. W latach 2000-2005 powstały kolejne biura SNE. Do programu KeKaKo przyłączyła się Kolumbia, Brazylia, Włochy, USA, Węgry, Portugalia, Kanada i Argentyna. W chwili obecnej, po 30 latach od powstania pierwszej szkoły w Meksyku, funkcjonuje ponad 2000 szkół w 60 krajach na pięciu kontynentach. Wielu dyrektorów z wymienionych Szkół podjęło współpracę w ramach Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji w Rzymie.