III Etap - Formacja formatorów ewangelizatorów

Shape Image One
Shape Image One

FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW - kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe Szkoły Ewangelizacji.


Kurs MARANATHA

Kurs ten jest studium Apokalipsy św. Jana, który pokazuje w jaki sposób, z nadzieją spoglądać na swoje życie z perspektywy eschatologii. Dzięki niemu w sercach uczestników pojawia się...

Kurs PIOTR

Kurs ten zajmuje się eklezjologią, czyli nauką o Kościele. Dzięki niemu poznasz biblijne fundamenty istnienia Kościoła, a także najważniejsze pisma Magisterium o miejscu i roli Kościoła w...

Kurs WPROWADZENIE DO BIBLI

Ten kurs – jak sama nazwa wskazuje – daje podstawowe narzędzie do zrozumienia biblijnej teologii. Poruszane są tu takie zagadnienia, jak natchnienie, gatunki literackie, język, okoliczności...

Kurs ŁUKASZ

Jest to kurs o apologetyce. Pokazuje jak dzisiaj bronić naszej wiary przed różnorakimi zarzutami i jak pokazywać wiarygodność i prawdę...

Kurs TEOLOGIA BIBLIJNA

Kurs ten pokazuje 7 najważniejszych tematów teologicznych Starego i Nowego...

Kurs RZEKA ŻYCIA

Kurs ten pokazuje jak w liturgii przeżywa się głoszone treści Ewangelii. Jest to kurs mistagogiczny, tzn. wprowadzający w misteria obecności Jezusa w sakramentach, roku liturgicznym, znakach i...

Kurs JETRO

Kursem, który zamyka ostatni etap formacji jest kurs o ekumenizmie. Autorzy pokazują tu, jak ważne jest dążenie ku jedności i umiejętność współpracy przy ewangelizacji z chrześcijanami...