Czym są SNE


wybrzeze_smallKościół żyje, aby ewangelizować! To zadanie, o którym przypomniał papież Paweł VI w Adhortacji Apostolskiej EVANGELII NUNTIANDI, w dzisiejszych czasach wydaje się być szczególnie naglące. Świat urzeczony tym wszystkim co przynosi korzyść i przyjemność, w znacznej mierze zatraca poczucie sacrum i żyje tak jakby Bóg nie istniał. Obszary Europy uważane za chrześcijańskie, stają się dziś wojującymi propagatorami laicyzacji i bezbożności. Zmienia się świat, zmienia się ludzka mentalność. Z różnych stron słychać głosy że w dzisiejszych czasach tylko Kościół nie zmienia swojej nauki. Jednak by nadążyć za tak szybko zmieniającym się światem nie potrzebujemy nowej Ewangelii. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest niezmienna, żywa i aktualna w każdym czasie. Jest nam potrzebna Nowa Ewangelizacja! Nowa w zapale, nowa w metodzie oraz środkach. Potrzebujemy takiej ewangelizacji, która zmierzy się murem stawianym Bogu przez współczesnego człowieka.

Idee Szkoły Nowej Ewangelizacji, które w niniejszym artykule pragnę zaprezentować, są praktyczną odpowiedzią na wezwanie Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii oraz wezwanie Sługi Bożego, papieża Jana Pawła II do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji.

Pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji pojawiły się w latach 80 i bardzo szybko pomnożyły się w świecie. Swymi korzeniami tkwią w ruchach kościelnych i stowarzyszeniach. Powstają na bazie osobistego doświadczenia wiary i powołania do ewangelizacji.

Na świecie istnieje wiele typów Szkół, są to min:

 • szkoły związane z konkretnym miejscem lub z konkretną Wspólnota zakonną
  np. Szkoła Wiary i Nowej Ewangelizacji Maryi i Józefa związana z ss. Uczennicami Krzyża ze Szczecina oraz Klaretyńska Szkoła Odnowy Życia i Nowej Ewangelizacji
 • szkoły nie związane z żadnym zgromadzeniem lecz z konkretnym programem
  np. Szkoły Nowej Ewangelizacji programu ”REDEMPTORIS MISSIO”
 • szkoły posiadające własny program autorski
  np.: Szkoła Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego ”En Christo” w Lanckoronie
 • szkoły korzystające z różnych programów
  np.: Akademicka Szkoła Nowej Ewangelizacji w Warszawie
 • szkoły powstały na bazie szkół duchowości
  np.: prowadzona przez jezuitów Szkoła Ewangelizacji i Rozeznania Duchowego w Łodzi

Ze względu na sposobu zaangażowania członków szkoły możemy je podzielić na:

 • szkoły, które wymagają całkowitego zaangażowania ich członków na pewien czas
  np.: Katolicka Szkoła Ewangelizacji Młodych ”Dzieci Światłości” , założona przez Daniela Ange’a
 • Szkoły pozwalające łączyć swoje osobiste życie rodzinne, zawodowe i zakonne z zaangażowaniem w działalność Szkoły Nowej ewangelizacji – w ten sposób działa większość wymienionych powyżej Szkół.

Wszystkie Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) maja bardzo podobne priorytety, nalezą do nich:

 • ewangelizacja poprzez świadectwo, głoszenie Słowa Bożego oraz formacje do ewangelizacji
 • umiłowanie Słowa Bożego
 • umiłowanie Eucharystii
 • otwartość na Dary Ducha Świętego
 • wspólnota
 • troska o jedność z Kościołem i bycie posłanym
 • ekumenizm