Co i kiedy wybrać?

Shape Image One
Shape Image One

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji (PSNE) prowadzi kursy stworzone przez międzynarodową Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku (SESA), jak również autorskie kursy w oparciu o tę samą metodę aktywnego uczestnictwa. Oprócz kursów, PSNE prowadzi liczne rekolekcje oraz seminaria, tak aby każdy mógł odnaleźć treści, których potrzebuje na swojej indywidualnej lub wspólnotowej drodze wzrostu duchowego.

Kursy, rekolekcje i seminaria prowadzone są w różnych formach, stacjonarnie lub online, w zależności od specyfiki głoszonych treści i charakteru kursu. Nie każde kursy są możliwe do przeprowadzenia w wersji online. Program formacji jest: permanentny (zakłada ciągłość), progresywny (zakłada wzrost), systematyczny (zakłada stałość) i integralny (obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji). Stąd tak duża różnorodność kursów.

  Kursy ewangelizacyjne są to rekolekcje (najczęściej weekendowe) prowadzone metodą aktywnego uczestnictwa, przeznaczone dla dorosłych, których celem jest doświadczenie żywej relacji z Bogiem, odkrycie bliskości Boga i wejście na drogę żywej wiary, która przekłada się na praktykę życiową.

  Twórcami większości Kursów, które prowadzimy są odpowiedzilni za międzynarodową Szkołę Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku (SESA) na czele z jej założycielem Jose Prado Floresem. Zebrane przez ponad 30 lat istnienia doświadczenia sprawiają, że kursy ewangelizacyjne z programu formacji SESA, w Polsce i na całym świecie cieszą się ogromną renomą i sympatią. Składa się na to wiele czynników takich jak:

 • Konferencje

  Prowadzone są przez księży i świeckich, którzy osobiście spotkali w swoim życiu Jezusa, doświadczyli na sobie mocy Ewangelii i nie potrafią się tym nie dzielić z innymi. Z tego powodu słucha się ich z zaciekawieniem, radością, ponieważ mówią ze swojego doświadczenia. Wszystkie treści ilustrujemy bogatymi przykładami, prezentacjami, plakatami, rekwizytami, tak aby przekaz był jak najbardziej zrozumiały.

 • Modlitwy

  W czasie każdego kursu jest czas na modlitwę indywidualną i wspólnotową. Chcemy uczyć Cię różnych rodzajów modlitwy, abyś potrafił zarówno odnaleźć się sam na sam z Bogiem, jak i również na spotkaniu modlitewnym, czy wreszcie na liturgii Kościoła, która jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia.

 • Praktyka wiary

  Na naszych kursach staramy się, abyś głęboko przeżył głoszone treści. Dlatego bardzo często zapraszamy do podjęcia pewnych decyzji wiary, wyrażonych w konkretnych działaniach. Wiara to nie emocje , tylko decyzje, które przekładają się na nasze uczynki. Tego chcemy Cię nauczyć, abyś potrafił to, w co wierzysz przekładać na swoją codzienność, ponieważ wiara działa wtedy, kiedy ją praktycznie stosujemy. Wtedy sam odkrywasz, że modlitwa, przykazania, liturgia itp. mają sens i sam pragniesz w nich uczestniczyć, już nie z przymusu, z tradycji, lecz z potrzeby serca.

 • Przyjazna atmosfera

  Nie chcemy, abyś na naszych kursach stacjonarnych czuł się samotny i zagubiony, dlatego bardzo nam zależy, abyś już od przyjazdu do nas poczuł się tu chciany, ważny i stał się członkiem naszej wielkiej rodziny.

  Z tego powodu bardzo dbamy o przyjazną atmosferę podczas wspólnych zajęć, posiłków czy integracji. Doświadczysz tu mocy wspólnoty i zobaczysz, że im bliżej Boga, tym bliżej innych ludzi.

  Dokładamy wszelkich strań, abyś równiez przeżywając kursy online mógł jak najlepiej przeżyć słyszane treści i doświadczyć mobilnej wspólnoty.

  Zapraszamy każdą dorosłą osobę. Kursy i rekolekcje przeznaczone sa dla osób świeckich, jak i również dla księży oraz sióstr zakonnych. Umowna dolna granica wieku to 18 lat, górnej granicy nie ma. Dla młodzieży organizowane są osobne dedykowane kursy.

  Nie zależnie od tego czy jesteś już w relacji z Bogiem, czy też jesteś osobą niewierzącą znajdziesz tu treści które pomogą Ci doświadczyć Boga oraz wzrastać duchowo.

  Jeśli więc masz wątpliwości co do Kościoła, wiara Cię męczy, widzisz u siebie religijną rutynę, jesteś spragniony czegoś nowego, głębszego, nie rozumesz swojego życia, przeżywasz jakieś trudności lub chcesz po prostu poznawać Boga coraz bardziej i być coraz bliżej Niego– skorzystaj z naszych kursów i rekolekcji i pozwól działać Jezusowi!

  Głoszona Ewangelia, jest zawsze aktualna, świeża i zaskakująca, bez względu na stan społeczny, powołanie, płeć, wiek, doświadczenie w wierze, bycie w jakiejś wspólnocie formacyjnej lub nie.

  Program formacyjny SESA posiada pewien przemyślany plan. Z tego powodu najlepiej zaczynać od pierwszych rekolekcji – kursu Nowe Życie. Jest to podstawowe doświadczenie Ewangelii, bez którego trudno będzie zrozumieć i wejść w głębię przeżywania kolejnych rekolekcji.

  Również potem gorąco zachęcamy, by uczestniczyć w kursach według proponowanej kolejności. Ma ona swój głęboki sens:

  Nowe Życie – doświadczenie mocy Ewangelii i nawiązanie osobistej więzi z Jezusem

  Emaus – zapalenie serca miłością do Słowa Bożego

  Jan – kurs o tym, jak być uczniem Jezusa itp.

  Pełny wykaz i opis kursów znajduje się w dziale „KURSY SESA”.

  W uzasadnionych przypadkach (udział w dawnym kursie Filip, rekolekcjach kerygmatycznych itp.) można zacząć formację od kolejnych kursów, oraz dokonywać drobnych modyfikacji w kolejności rekolekcji (w przypadku np. kleryków, księży czy sióstr zakonnych), lecz usilnie zachęcamy, by przestrzegać zalecanej kolejności.

  Ponadto proponujemy, aby zachować zdrowy rozsądek w częstotliwości uczestniczenia w naszych kursach. Zalecany odstęp pomiędzy rekolekcjami to ok. 3 miesiące. Jest to czas po to, by nauczyć się konkretnie wprowadzać w życie usłyszane treści i chroni przed zbyt płytkim przeżywaniem rekolekcji.

  Z proponowanych przez PSNE autorskich kursów, rekolekcji i seminariów może skorzystać każdy, nie zależnie od etapu rozwoju duchowego. W przypadku jakichś szczególnych wymagań dotyczących konkretnych rekolekcji lub kursów, znajdziesz je w ich opisie.

  Nasze kursy organizujemy w trzech formach:

 • Stacjonarnej

  jest to wyjazd kilkudniowy, do ośrodka rekolekcyjnego, gdzie zapewniamy noclegi i pełne wyżywienie

 • Dochodzonej

  nocleg u siebie, ponieważ rekolekcje zaczynają się zazwyczaj w piątek wieczorem a kończą w niedzielę ok. południa, w tym przypadku zapewniamy 3 posiłki w sobotę (obiad i kolację) oraz w niedzielę (obiad).

 • Online

  jest to uczestnictwo w kursie lub rekolekcjach transmitowanych na żywo, gdzie program jest bardzo zbliżony do kursu w wersji stacjonarnej. Zapewniane sa odpowiednie przerwy na posiłki. Linki do transmisji są aktywne również w późniejszym czasie, dla tych którzy nie mogą uczestniczyć na żywo.

 • Za udział w rekolekcjach pobieramy ofiarę na koszty organizacyjne, która rożni się w zależności od formy i specyfiki danego kursu, rekolekcji lub seminarium. W każdym przypadku kursów I rekolekcji stacjonarnych araz dochodzonych zapewniamy stoisko kawowe, ciastka, herbatę itp., aby mile spędzić wolny czas.