VIII Seminarium Krajowe SESA + spotkanie dyrektorów SNE


W Stryszawie w dniach 15-18 sierpnia 2019 odbył się kurs Sekret Pawła (nowa metodologia) w ramach VII Seminarium Krajowego SESA. Był to również czas spotkania wszystkich dyrektorów odpowiedzialnych za Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce, które było okazją do integracji, wymiany doświadczeń i budowania jedności w dziele ewangelizacji.