Kurs Siedmioro Młodych


7-mlodych

Zapraszamy na najbliższy kurs Siedmioro Młodych od 8 do 10 grudnia w Lublinie!

Kurs Siedmioro Młodych przeznaczony jest dla osób, które wzrastają we wspólnocie i już jakiś czas kroczą za Jezusem. Celem tego kursu jest zidentyfikować różnorodność odpowiedzi młodych, na propozycje Dobrej Nowiny Jezusa. Jeżeli pragniesz się rozwijać duchowo i wzrastać, to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Każdy z nas ma coś z każdego z młodzieńców, ale w szczególny sposób każdy z nas będzie się identyfikować z jednym z nich. Jesteśmy zatem przed wielką okazją w naszym życiu- możemy zobaczyć postawę, z którą się najbardziej identyfikujemy, ale przede wszystkim podjąć decyzję, czy pragniemy wzrastać oraz jak to robić