I Spotkanie Rady Krajowej SESA Polska


 

Wpis ze strony SESA Polska:

„W sierpniu została powołana Rada Krajowa. W czwartek 3.10 odbyło się pierwsze spotkanie rady. Modliliśmy się, dzieliliśmy się Słowem, rozeznawaliśmy drogę i pracowaliśmy nad kalendarzem. Trwajmy w miłości Pana i gorliwości dla Ewangelii”.