O Nas


wybrzeze_smallKościół żyje, aby ewangelizować! To zadanie, o którym przypomniał papież Paweł VI w Adhortacji Apostolskiej EVANGELII NUNTIANDI, w dzisiejszych czasach wydaje się być szczególnie naglące. Świat urzeczony tym wszystkim co przynosi korzyść i przyjemność, w znacznej mierze zatraca poczucie sacrum i żyje tak jakby Bóg nie istniał. Obszary Europy uważane za chrześcijańskie, stają się dziś wojującymi propagatorami laicyzacji i bezbożności. Zmienia się świat, zmienia się ludzka mentalność. Z różnych stron słychać głosy że w dzisiejszych czasach tylko Kościół nie zmienia swojej nauki. Jednak by nadążyć za tak szybko zmieniającym się światem nie potrzebujemy nowej Ewangelii. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest niezmienna, żywa i aktualna w każdym czasie. Jest nam potrzebna Nowa Ewangelizacja! Nowa w zapale, nowa w metodzie oraz środkach. Potrzebujemy takiej ewangelizacji, która zmierzy się murem stawianym Bogu przez współczesnego człowieka.

Idee Szkoły Nowej Ewangelizacji, które w niniejszym artykule pragnę zaprezentować, są praktyczną odpowiedzią na wezwanie Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii oraz wezwanie Sługi Bożego, papieża Jana Pawła II do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji.

Pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji pojawiły się w latach 80 i bardzo szybko pomnożyły się w świecie. Swymi korzeniami tkwią w ruchach kościelnych i stowarzyszeniach. Powstają na bazie osobistego doświadczenia wiary i powołania do ewangelizacji.