Klauzula Informacyjna PSNE


Klauzula informacyjna Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji (dalej PSNE) z siedzibą przy al. Warszawskiej 31 w Lublinie, kod pocztowy: 20-803.2. Możesz kontaktować się z nami pisemnie na ww. adres pocztowy, e-mailem na adres: biuro@snepallotyni.pl lub telefonicznie nr tel.: 515 485 259
3. Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej nam zgody w celu rejestracji i udziału w kursach organizowanych przez PSNE oraz informowania o prowadzonych przez PSNE działaniach ewangelizacyjnych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej nam zgody.
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do:
• dostępu do treści danych;
• sprostowania danych;
• ograniczenia przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rejestracji i uczestniczeniu w kursach organizowanych przez PSNE.
7. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzanie Twoich danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na potrzeby przeprowadzenia działań marketingowych i promocyjnych.
9. Twoje dane nie będą przesyłane do państw trzecich.