kurs JAN 27-30 sierpnia w Krasnobrodzie (ZSE)


Jak być uczniem Jezusa? Co zrobić, by stać się Jego umiłowanym apostołem?

Jan odsłania przed nami tajemnicę budowania trwałej relacji z Nauczycielem. Prowadzi nas ścieżkami, którymi sam podążał za Mistrzem, ucząc się akceptacji swojego powołania. Kurs Jan poprowadzi nas śladami umiłowanego ucznia, który wpatrzony w swojego Mistrza uczył się, formował i z każdym dniem upodabniał się do Niego, aby w końcu wypełnić misję, jaką powierzył mu Bóg, tzn. czynić kolejnych uczniów.

Pójdź za Nim i odkryj tajemnicę formacji, której używał Jezus, po to, by formować następnych uczniów.


Warunki uczestnictwa:
– kurs przeznaczony dla osób pełnoletnich, które uczestniczyły w kursach: Nowe Życie i Emaus.

  • Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „U Buzunów” w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 60.
  • Dojazd: kurs z noclegami
  • Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 PLN
  • Termin: 27-30 sierpnia 2020
  • Początek: 27 sierpnia, recepcja od godz. 17.00
  • Zakończenie: 30 sierpnia, ok. 20.00.
  • Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik, obuwie zamienne

KLIKNIJ, ŻEBY SIĘ ZAPISAĆ