Etap III – charakterystyka kursów


ETAP III – FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW

 

MARYJA3-1-maryja

Maryja: list Chrystusa

 

 

 

 


TEOLOGIA BIBILIJNA3-2-teologia-biblijna

Teologia biblijna

 

 

 

 


 

MARANATHA3-3-maranatha

Maranatha: Apokalipsa

 

 

 

 


 

PIOTR3-4-piotr

Piotr: eklezjologia

 

 

 

 


 

MELCHIZEDEK

Melchizedek: liturgia

 


NEHEMIASZ

Nehemiasz: doktryna społeczna Kościoła

 


JETRO

Jetro: ekumenizm